cs

en

Aktuality

Článek v časopise Nature Communications

18.1. 2019 09:09 Co se děje

Uveřejnění článku Transverse spin forces and non-equilibrium particle dynamics in a circularly polarized vacuum optical trap v časopise Nature Communications.

** Roztáčející světlo**

Každý, kdo někdy hrál tenis nebo fotbal záhy zjistil, že rotující míč(ek) létá po zcela nečekaných dráhách. Tato rotace objektu kolem vlastní osy se v přírodě i v laboratoři může projevit neočekávaným způsobem, od stáčení koryt řek způsobené rotací Země až po možnost odhalení nádorů v mozku pomocí magnetické rezonance, která je založena na rotaci jader atomů. Podobně se mohou chovat i částice světla – fotony. Již mnoho let je známo, že světlo může působit znatelnou silou na velmi malé předměty (o průměru od desítek nanometrů po desetiny milimetru) a uvěznit je ve světelné pasti. V loňském roce byla polovina Nobelovy ceny za fyziku udělena 96ti letému Arthuru Ashkinovi, který tento princip takzvané optické pinzety demonstroval a dokázal úspěšně využít, zejména v biologii. Nedávné pokročilé experimenty prováděné v Ústavu přístrojové techniky AV ČR v Brně ukázaly, že použití fotonů s vlastní rotací (tzv. kruhově polarizovaného světla) vyústí v dramaticky odlišné chování částic zachycených v optické pinzetě.

Ve svých experimentech vědci vytvořili světelnou past ve vakuu, kde je mnohem menší odpor prostředí a objekty se mohou pohybovat mnohem rychleji. Od prvních experimentů Arthura Ashkina je známo, že když k zachycení částice používáme fotony bez vlastní rotace, bude částice v pasti držena silněji v okolí světelné pasti, pokud zvýšíme počet fotonů. Brněnští vědci však použili fotony s vlastní rotací a zjistili zcela opačné chování. Částice nezůstává ve světelné pasti, ale má tendenci obíhat kolem ní po orbitě, jejíž poloměr se zvětšuje s rostoucím počtem fotonů. Obtížně využitelná vlastní rotace fotonů se tak převádí na cyklický mechanický pohyb částice. Tato práce byla nedávno zveřejněna v prestižním časopise Nature Communications a odpovídá na hluboké otázky o šíření světla a otevírá nové experimentální cesty ke světlem poháněným mikromotorům nebo k novým citlivějším senzorům.

Optické pasti ve stylu „krotitelé duchů“ umožní studium živých buněk

2.12. 2018 11:29 Co se děje

Mezinárodnímu týmu vědců se podařilo vytvořit optické pasti podobné miniaturní protonové krosně od „Krotitelů duchů“, které umožní manipulace s mikroskopickými objekty a také studium mechaniky buněk i bio-molekul hluboko uvnitř živých tkání.


https://www.nature.com/nphoton/

Brněnští vědci představili nový typ vlákna přenášející obraz

2.12. 2018 11:23 Co se děje

Mezinárodní tým vědců vedený profesorem Tomášem Čižmárem zveřejnil v celosvětově uznávaném fyzikálním časopise Physical Review Letters nový objev v oblasti holografické endoskopie. Poznatky jsou využitelné především v medicíně, například při biopsii.


Další informace:
https://physics.aps.org/…t.120.233901
https://www.leibniz-ipht.de/…-fasern.html
 http://www.isibrno.cz/cs

Vědci z Brna představují novou lékařskou technologii prodlužující život

2.12. 2018 11:20 Co se děje

Americký patent na původní technologii určenou lékařům získali vědci z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd ČR, Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) a firma M&I Praha. Nová technologie dokáže určit elektrickou aktivaci srdečních komor a s přesností na jednotky milisekund měří jejich vzájemné zpoždění.


Další informace:
http://patents.com/us-9949655.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29700054
http://www.isibrno.cz
 https://www.fnusa-icrc.org/cz/

Konference LASER 58

9.7. 2018 13:35 Co se děje
17. – 19. října 2018, Zámecký hotel Třešť


„Od jemné mravenčí práce nízkovýkonných laserů až ke sloní síle těch vysokovýkonných. Vše na jedné konferenci. V letošním roce oslavuje světový vynález laseru 58 let… “


Zveme vás k účasti na osmém ročníku konference LASER. Jedná se o akci, kde se potkávají odborníci z veřejné i soukromé sféry, kteří se lasery profesně zabývají a mají zájem získávat kontakty a informace napříč různými obory a přístupy.

Stránky konference jsou http://alisi.isibrno.cz/…laser-58http

Konference LASER 56

6.5. 2016 13:46 Co se děje19. října – 21. října 2016, Zámecký hotel Třešť„Od jemné mravenčí práce nízkovýkonných laserů až ke sloní síle těch vysokovýkonných. Vše na jedné konferenci. V letošním roce oslavuje světový vynález laseru 55 let… “


Zveme vás k účasti na pátém ročníku konference LASER. Jedná se o akci, kde se potkávají odborníci z veřejné i soukromé sféry, kteří se lasery profesně zabývají a mají zájem získávat kontakty a informace napříč různými obory a přístupy.

Další informace http://alisi.isibrno.cz/Laser56
 


Organizátoři akce:

Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.,
Královopolská 147, 612 64 Brno


Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8Kontaktní osoby: Ing. Bohdan Růžička, Ph.D.
E-mail: ruzicka@isibrno.cz
Telefon: 541 514 349, 734 313 043
Fax: 541 514 402

Partneři konference:

Konference LASER 55

29.9. 2015 19:00 Co se děje

LASER 55 Image logo-laser55m.jpg


Zámecký hotel Třešť

21. října – 23. října 2015


V říjnu se uskuteční tradiční setkání odborníků na laserové technologie a jejich využití v nejrůznějších oborech. 

Více informací získat a k účasti se můžete přihlásit na adrese: http://alisi.isibrno.cz/laser55

Výzva: Laser 1963

2.10. 2014 15:17 Co se děje

Liblice 1963

Výzva je již neplatná.Obracíme se na všechny dosud žijící účastníky prvního semináře o laserech konaného v březnu 1963 na zámku ČSAV v Liblicích.

Zúčastněte se letošního setkání na akci LASER 54 na zámku AV ČR v Třešti (odkaz), nebo dejte prosím o sobě jakoukoliv zprávu organizátorům této akce.


Děkujeme!


Ing. Jiří Kršek

Ing. Bohdan Růžička

Konference LASER 54

10.6. 2014 09:22 Co se děje

LASER 54


Zámecký hotel Třešť

29. října – 31. října 2014


V říjnu se uskuteční již tradiční setkání odborníků na laserové technologie a jejich využití v nejrůznějších oborech.
Více informací získat a k účasti se můžete přihlásit na adrese: http://alisi.isibrno.cz/laser54

Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu pochází z Brna

28.5. 2014 10:40 Co se děje

Brno Business: Práce vědců z centra ALISI brněnského Ústavu přístrojové techniky AV ČR byla oceněna jako nejvýznamnější výsledek základního výzkumu. Tým, který experimentálně realizoval světelný tažný svazek, zvítězil v soutěži na podporu české vědy a stal se držitelem prestižní Ceny Wernera von Siemense. Vyhlášení výsledků 16. ročníku proběhlo na začátku února v Praze. Osmičlenný tým pod vedením prof. Pavla Zemánka byl oceněn v kategorii Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu. Svůj výzkum a experimentální potvrzení existence světelného tažného svazku zveřejnili brněnští vědci vloni v prestižním časopise Nature Photonics a zprávu poté otiskla také většina významných médií po celém světě. Nestává se totiž často, že by byl experimentálně demonstrován princip léta používaný pouze v oblasti sci-fi. „Na problematice pracujeme od roku 2005 a potvrdili jsme, že laserový svazek s neměnnou intenzitou ve směru šíření dokáže částicemi pohybovat i proti směru šíření světla a navíc je samovolně třídit a organizovat,“ vysvětluje Pavel Zemánek. K výzkumu použili vlastní teoretické modely a experimentální zařízení, které v Ústavu přístrojové techniky sestavili. Jejich poznatky a výsledky bude možné uplatnit v biologii či medicíně k manipulování a třídění živých buněk. V následujících letech se ale výzkumný tým soustředí na sestavování a dopravu funkčních mikrostruktur s využitím světelného tažného svazku a využití mechanických účinků světla k chlazení a zachytávání nanočástic.

« Novější 1 2 3 4 5 7 9 Starší »

Evropská unie

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace