Alisi - RSS odběr aktualit Popisek webu http://supersamotka.cz 1718270591 Článek v časopise Nature Communications Fri, 18 Jan 2019 08:09:01 GMT http://alisi.isibrno.cz/aktuality/clanek-v-casopise-nature-communications <p>Uveřejnění článku Transverse spin forces and non-equilibrium particle dynamics in a circularly polarized vacuum optical trap v časopise Nature Communications.</p> <p>** Roztáčející světlo**</p> <p>Každý, kdo někdy hrál tenis nebo fotbal záhy zjistil, že rotující míč(ek) létá po zcela nečekaných dráhách. Tato rotace objektu kolem vlastní osy se v přírodě i v laboratoři může projevit neočekávaným způsobem, od stáčení koryt řek způsobené rotací Země až po možnost odhalení nádorů v mozku pomocí magnetické rezonance, která je založena na rotaci jader atomů. Podobně se mohou chovat i částice světla – fotony. Již mnoho let je známo, že světlo může působit znatelnou silou na velmi malé předměty (o průměru od desítek nanometrů po desetiny milimetru) a uvěznit je ve světelné pasti. V loňském roce byla polovina Nobelovy ceny za fyziku udělena 96ti letému Arthuru Ashkinovi, který tento princip takzvané optické pinzety demonstroval a dokázal úspěšně využít, zejména v biologii. Nedávné pokročilé experimenty prováděné v Ústavu přístrojové techniky AV ČR v Brně ukázaly, že použití fotonů s vlastní rotací (tzv. kruhově polarizovaného světla) vyústí v dramaticky odlišné chování částic zachycených v optické pinzetě.</p> <p>Ve svých experimentech vědci vytvořili světelnou past ve vakuu, kde je mnohem menší odpor prostředí a objekty se mohou pohybovat mnohem rychleji. Od prvních experimentů Arthura Ashkina je známo, že když k zachycení částice používáme fotony bez vlastní rotace, bude částice v pasti držena silněji v okolí světelné pasti, pokud zvýšíme počet fotonů. Brněnští vědci však použili fotony s vlastní rotací a zjistili zcela opačné chování. Částice nezůstává ve světelné pasti, ale má tendenci obíhat kolem ní po orbitě, jejíž poloměr se zvětšuje s rostoucím počtem fotonů. Obtížně využitelná vlastní rotace fotonů se tak převádí na cyklický mechanický pohyb částice. Tato práce byla nedávno zveřejněna v prestižním časopise Nature Communications a odpovídá na hluboké otázky o šíření světla a otevírá nové experimentální cesty ke světlem poháněným mikromotorům nebo k novým citlivějším senzorům.</p> <!-- by Texy2! --> http://alisi.isibrno.cz/aktuality/clanek-v-casopise-nature-communications Optické pasti ve stylu „krotitelé duchů“ umožní studium živých buněk Sun, 02 Dec 2018 10:29:43 GMT http://alisi.isibrno.cz/aktuality/opticke-pasti-ve-stylu-krotitele-duchu-umozni-studium-zivych-bunek <p>Mezinárodnímu týmu vědců se podařilo vytvořit optické pasti podobné miniaturní protonové krosně od „Krotitelů duchů“, které umožní manipulace s mikroskopickými objekty a také studium mechaniky buněk i bio-molekul hluboko uvnitř živých tkání.</p> <p><br /> <a href="https://www.nature.com/nphoton/">https://www.nature.com/nphoton/</a></p> http://alisi.isibrno.cz/aktuality/opticke-pasti-ve-stylu-krotitele-duchu-umozni-studium-zivych-bunek Brněnští vědci představili nový typ vlákna přenášející obraz Sun, 02 Dec 2018 10:23:36 GMT http://alisi.isibrno.cz/aktuality/brnensti-vedci-predstavili-novy-typ-vlakna-prenasejici-obraz <p>Mezinárodní tým vědců vedený profesorem Tomášem Čižmárem zveřejnil v celosvětově uznávaném fyzikálním časopise Physical Review Letters nový objev v oblasti holografické endoskopie. Poznatky jsou využitelné především v medicíně, například při biopsii.</p> <p><br /> Další informace:<br /> <a href="https://physics.aps.org/synopsis-for/10.1103/PhysRevLett.120.233901">https://physics.aps.org/…t.120.233901</a><br /> <a href="https://www.leibniz-ipht.de/en/institute/presse/news/detail/scharfe-bilder-mit-flexiblen-fasern.html">https://www.leibniz-ipht.de/…-fasern.html</a><br />  <a href="http://www.isibrno.cz/cs">http://www.isibrno.cz/cs</a></p> http://alisi.isibrno.cz/aktuality/brnensti-vedci-predstavili-novy-typ-vlakna-prenasejici-obraz Vědci z Brna představují novou lékařskou technologii prodlužující život Sun, 02 Dec 2018 10:20:03 GMT http://alisi.isibrno.cz/aktuality/vedci-z-brna-predstavuji-novou-lekarskou-technologii-prodluzujici-zivot <p>Americký patent na původní technologii určenou lékařům získali vědci z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd ČR, Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (FNUSA-ICRC) a firma M&amp;I Praha. Nová technologie dokáže určit elektrickou aktivaci srdečních komor a s přesností na jednotky milisekund měří jejich vzájemné zpoždění.</p> <p><br /> Další informace:<br /> <a href="http://patents.com/us-9949655.html">http://patents.com/us-9949655.html</a><br /> <a href="https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29700054">https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29700054</a><br /> <a href="http://www.isibrno.cz">http://www.isibrno.cz</a><br />  <a href="https://www.fnusa-icrc.org/cz/">https://www.fnusa-icrc.org/cz/</a></p> http://alisi.isibrno.cz/aktuality/vedci-z-brna-predstavuji-novou-lekarskou-technologii-prodluzujici-zivot Konference LASER 58 Mon, 09 Jul 2018 11:35:23 GMT http://alisi.isibrno.cz/aktuality/konference-laser58 <div><br /> <img src="images/zh-trest.jpg" alt="" /><br /> <br /> <img src="images/la58.png" alt="" style="float:left" /><br /> <br /> <br /> <br /> </div> <h3>17. – 19. října 2018, Zámecký hotel Třešť</h3> <div><br /> </div> <p>„Od jemné mravenčí práce nízkovýkonných laserů až ke sloní síle těch vysokovýkonných. Vše na jedné konferenci. V letošním roce oslavuje světový vynález laseru 58 let… “</p> <div><br /> </div> <p>Zveme vás k účasti na osmém ročníku konference LASER. Jedná se o akci, kde se potkávají odborníci z veřejné i soukromé sféry, kteří se lasery profesně zabývají a mají zájem získávat kontakty a informace napříč různými obory a přístupy.<br /> <br /> Stránky konference jsou <a href="//alisi.isibrno.cz/konference-laser-58">http://alisi.isibrno.cz/…laser-58http</a><br /> <br /> </p> http://alisi.isibrno.cz/aktuality/konference-laser58 Konference LASER 56 Fri, 06 May 2016 11:46:34 GMT http://alisi.isibrno.cz/aktuality/laser56 <div><br /> <img src="images/zh-trest.jpg" alt="" /><br /> </div> <h3>19. října – 21. října 2016, Zámecký hotel Třešť <img src="images/la56m.jpg" alt="" style="float:right" /></h3> <div><br /> <br /> </div> <p>„Od jemné mravenčí práce nízkovýkonných laserů až ke sloní síle těch vysokovýkonných. Vše na jedné konferenci. V letošním roce oslavuje světový vynález laseru 55 let… “</p> <div><br /> </div> <p>Zveme vás k účasti na pátém ročníku konference LASER. Jedná se o akci, kde se potkávají odborníci z veřejné i soukromé sféry, kteří se lasery profesně zabývají a mají zájem získávat kontakty a informace napříč různými obory a přístupy.<br /> <br /> <strong>Další informace <a href="http://alisi.isibrno.cz/Laser56">http://alisi.isibrno.cz/Laser56</a></strong><br />  <br /> </p> <div><br /> </div> <h2>Organizátoři akce:</h2> <p>Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.,<br /> Královopolská 147, 612 64 Brno</p> <p><br /> Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.<br /> Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8</p> <div><br /> </div> <div><br /> </div> <table> <tbody> <tr> <td>Kontaktní osoby:</td> <td>Ing. Bohdan Růžička, Ph.D.</td> </tr> <tr> <td>E-mail:</td> <td><a href="mailto:ruzicka&#64;isibrno.cz">ruzicka&#64;<!---->isibrno.cz</a></td> </tr> <tr> <td>Telefon:</td> <td>541 514 349, 734 313 043</td> </tr> <tr> <td>Fax:</td> <td>541 514 402</td> </tr> </tbody> </table> <h2>Partneři konference:</h2> http://alisi.isibrno.cz/aktuality/laser56 Konference LASER 55 Tue, 29 Sep 2015 17:00:23 GMT http://alisi.isibrno.cz/aktuality/konference-laser55 <h1><strong>LASER 55</strong> <img src="images/logo-laser55m.jpg" alt="Image logo-laser55m.jpg" style="float:right" /></h1> <div><br /> </div> <h4>Zámecký hotel Třešť</h4> <h4>21. října – 23. října 2015</h4> <div><br /> </div> <p>V říjnu se uskuteční tradiční setkání odborníků na laserové technologie a jejich využití v nejrůznějších oborech. <br /> <br /> </p> <p>Více informací získat a k účasti se můžete přihlásit na adrese: <a href="http://alisi.isibrno.cz/laser55">http://alisi.isibrno.cz/laser55</a></p> http://alisi.isibrno.cz/aktuality/konference-laser55 Výzva: Laser 1963 Thu, 02 Oct 2014 13:17:38 GMT http://alisi.isibrno.cz/aktuality/1963 <div><img src="images/liblice-1963m.jpg" alt="Liblice 1963" style="float:right" /><br /> <br /> </div> <h2>Výzva je již neplatná.</h2> <div><br /> <br /> </div> <p>Obracíme se na všechny dosud žijící účastníky prvního semináře o laserech konaného v březnu 1963 na zámku ČSAV v Liblicích.<br /> <br /> Zúčastněte se letošního setkání na akci LASER 54 na zámku AV ČR v Třešti (<a href="http://alisi.isibrno.cz/laser54"><strong>odkaz</strong></a>), nebo dejte prosím o sobě jakoukoliv zprávu organizátorům této akce.</p> <p><br /> Děkujeme!</p> <p><br /> Ing. Jiří Kršek</p> <p>Ing. Bohdan Růžička</p> http://alisi.isibrno.cz/aktuality/1963 Konference LASER 54 Tue, 10 Jun 2014 07:22:11 GMT http://alisi.isibrno.cz/aktuality/konference-laser-54 <h1><strong>LASER 54</strong> <img src="images/logo-la54m.jpg" alt="" style="float:right" /></h1> <div><br /> </div> <h4>Zámecký hotel Třešť</h4> <h4>29. října – 31. října 2014</h4> <div><br /> </div> <p>V říjnu se uskuteční již tradiční setkání odborníků na laserové technologie a jejich využití v nejrůznějších oborech.<br /> Více informací získat a k účasti se můžete přihlásit na adrese: <strong><a href="http://alisi.isibrno.cz/laser54">http://alisi.isibrno.cz/laser54</a></strong></p> http://alisi.isibrno.cz/aktuality/konference-laser-54 Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu pochází z Brna Wed, 28 May 2014 08:40:57 GMT http://alisi.isibrno.cz/aktuality/nejvyznamnejsi-vysledek-zakladniho-vyzkumu-pochazi-z-brna <p>Brno Business: Práce vědců z centra ALISI brněnského Ústavu přístrojové techniky AV ČR byla oceněna jako nejvýznamnější výsledek základního výzkumu. Tým, který experimentálně realizoval světelný tažný svazek, zvítězil v soutěži na podporu české vědy a stal se držitelem prestižní Ceny Wernera von Siemense. Vyhlášení výsledků 16. ročníku proběhlo na začátku února v Praze. Osmičlenný tým pod vedením prof. Pavla Zemánka byl oceněn v kategorii Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu. Svůj výzkum a experimentální potvrzení existence světelného tažného svazku zveřejnili brněnští vědci vloni v prestižním časopise Nature Photonics a zprávu poté otiskla také většina významných médií po celém světě. Nestává se totiž často, že by byl experimentálně demonstrován princip léta používaný pouze v oblasti sci-fi. „Na problematice pracujeme od roku 2005 a potvrdili jsme, že laserový svazek s neměnnou intenzitou ve směru šíření dokáže částicemi pohybovat i proti směru šíření světla a navíc je samovolně třídit a organizovat,“ vysvětluje Pavel Zemánek. K výzkumu použili vlastní teoretické modely a experimentální zařízení, které v Ústavu přístrojové techniky sestavili. Jejich poznatky a výsledky bude možné uplatnit v biologii či medicíně k manipulování a třídění živých buněk. V následujících letech se ale výzkumný tým soustředí na sestavování a dopravu funkčních mikrostruktur s využitím světelného tažného svazku a využití mechanických účinků světla k chlazení a zachytávání nanočástic.</p> http://alisi.isibrno.cz/aktuality/nejvyznamnejsi-vysledek-zakladniho-vyzkumu-pochazi-z-brna