Alisi - RSS odběr aktualit Popisek webu http://supersamotka.cz 1539861012 Konference LASER 58 Mon, 09 Jul 2018 11:35:23 GMT http://alisi.isibrno.cz/aktuality/konference-laser58 <div><br /> <img src="images/zh-trest.jpg" alt="" /><br /> <br /> <img src="images/la58.png" alt="" style="float:left" /><br /> <br /> <br /> <br /> </div> <h3>17. – 19. října 2018, Zámecký hotel Třešť</h3> <div><br /> </div> <p>„Od jemné mravenčí práce nízkovýkonných laserů až ke sloní síle těch vysokovýkonných. Vše na jedné konferenci. V letošním roce oslavuje světový vynález laseru 58 let… “</p> <div><br /> </div> <p>Zveme vás k účasti na osmém ročníku konference LASER. Jedná se o akci, kde se potkávají odborníci z veřejné i soukromé sféry, kteří se lasery profesně zabývají a mají zájem získávat kontakty a informace napříč různými obory a přístupy.<br /> <br /> Stránky konference jsou <a href="//alisi.isibrno.cz/konference-laser-58">http://alisi.isibrno.cz/…laser-58http</a><br /> <br /> </p> <!-- by Texy2! --> http://alisi.isibrno.cz/aktuality/konference-laser58 Konference LASER 56 Fri, 06 May 2016 11:46:34 GMT http://alisi.isibrno.cz/aktuality/laser56 <div><br /> <img src="images/zh-trest.jpg" alt="" /><br /> </div> <h3>19. října – 21. října 2016, Zámecký hotel Třešť <img src="images/la56m.jpg" alt="" style="float:right" /></h3> <div><br /> <br /> </div> <p>„Od jemné mravenčí práce nízkovýkonných laserů až ke sloní síle těch vysokovýkonných. Vše na jedné konferenci. V letošním roce oslavuje světový vynález laseru 55 let… “</p> <div><br /> </div> <p>Zveme vás k účasti na pátém ročníku konference LASER. Jedná se o akci, kde se potkávají odborníci z veřejné i soukromé sféry, kteří se lasery profesně zabývají a mají zájem získávat kontakty a informace napříč různými obory a přístupy.<br /> <br /> <strong>Další informace <a href="http://alisi.isibrno.cz/Laser56">http://alisi.isibrno.cz/Laser56</a></strong><br />  <br /> </p> <div><br /> </div> <h2>Organizátoři akce:</h2> <p>Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.,<br /> Královopolská 147, 612 64 Brno</p> <p><br /> Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.<br /> Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8</p> <div><br /> </div> <div><br /> </div> <table> <tbody> <tr> <td>Kontaktní osoby:</td> <td>Ing. Bohdan Růžička, Ph.D.</td> </tr> <tr> <td>E-mail:</td> <td><a href="mailto:ruzicka&#64;isibrno.cz">ruzicka&#64;<!---->isibrno.cz</a></td> </tr> <tr> <td>Telefon:</td> <td>541 514 349, 734 313 043</td> </tr> <tr> <td>Fax:</td> <td>541 514 402</td> </tr> </tbody> </table> <h2>Partneři konference:</h2> http://alisi.isibrno.cz/aktuality/laser56 Konference LASER 55 Tue, 29 Sep 2015 17:00:23 GMT http://alisi.isibrno.cz/aktuality/konference-laser55 <h1><strong>LASER 55</strong> <img src="images/logo-laser55m.jpg" alt="Image logo-laser55m.jpg" style="float:right" /></h1> <div><br /> </div> <h4>Zámecký hotel Třešť</h4> <h4>21. října – 23. října 2015</h4> <div><br /> </div> <p>V říjnu se uskuteční tradiční setkání odborníků na laserové technologie a jejich využití v nejrůznějších oborech. <br /> <br /> </p> <p>Více informací získat a k účasti se můžete přihlásit na adrese: <a href="http://alisi.isibrno.cz/laser55">http://alisi.isibrno.cz/laser55</a></p> http://alisi.isibrno.cz/aktuality/konference-laser55 Výzva: Laser 1963 Thu, 02 Oct 2014 13:17:38 GMT http://alisi.isibrno.cz/aktuality/1963 <div><img src="images/liblice-1963m.jpg" alt="Liblice 1963" style="float:right" /><br /> <br /> </div> <h2>Výzva je již neplatná.</h2> <div><br /> <br /> </div> <p>Obracíme se na všechny dosud žijící účastníky prvního semináře o laserech konaného v březnu 1963 na zámku ČSAV v Liblicích.<br /> <br /> Zúčastněte se letošního setkání na akci LASER 54 na zámku AV ČR v Třešti (<a href="http://alisi.isibrno.cz/laser54"><strong>odkaz</strong></a>), nebo dejte prosím o sobě jakoukoliv zprávu organizátorům této akce.</p> <p><br /> Děkujeme!</p> <p><br /> Ing. Jiří Kršek</p> <p>Ing. Bohdan Růžička</p> http://alisi.isibrno.cz/aktuality/1963 Konference LASER 54 Tue, 10 Jun 2014 07:22:11 GMT http://alisi.isibrno.cz/aktuality/konference-laser-54 <h1><strong>LASER 54</strong> <img src="images/logo-la54m.jpg" alt="" style="float:right" /></h1> <div><br /> </div> <h4>Zámecký hotel Třešť</h4> <h4>29. října – 31. října 2014</h4> <div><br /> </div> <p>V říjnu se uskuteční již tradiční setkání odborníků na laserové technologie a jejich využití v nejrůznějších oborech.<br /> Více informací získat a k účasti se můžete přihlásit na adrese: <strong><a href="http://alisi.isibrno.cz/laser54">http://alisi.isibrno.cz/laser54</a></strong></p> http://alisi.isibrno.cz/aktuality/konference-laser-54 Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu pochází z Brna Wed, 28 May 2014 08:40:57 GMT http://alisi.isibrno.cz/aktuality/nejvyznamnejsi-vysledek-zakladniho-vyzkumu-pochazi-z-brna <p>Brno Business: Práce vědců z centra ALISI brněnského Ústavu přístrojové techniky AV ČR byla oceněna jako nejvýznamnější výsledek základního výzkumu. Tým, který experimentálně realizoval světelný tažný svazek, zvítězil v soutěži na podporu české vědy a stal se držitelem prestižní Ceny Wernera von Siemense. Vyhlášení výsledků 16. ročníku proběhlo na začátku února v Praze. Osmičlenný tým pod vedením prof. Pavla Zemánka byl oceněn v kategorii Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu. Svůj výzkum a experimentální potvrzení existence světelného tažného svazku zveřejnili brněnští vědci vloni v prestižním časopise Nature Photonics a zprávu poté otiskla také většina významných médií po celém světě. Nestává se totiž často, že by byl experimentálně demonstrován princip léta používaný pouze v oblasti sci-fi. „Na problematice pracujeme od roku 2005 a potvrdili jsme, že laserový svazek s neměnnou intenzitou ve směru šíření dokáže částicemi pohybovat i proti směru šíření světla a navíc je samovolně třídit a organizovat,“ vysvětluje Pavel Zemánek. K výzkumu použili vlastní teoretické modely a experimentální zařízení, které v Ústavu přístrojové techniky sestavili. Jejich poznatky a výsledky bude možné uplatnit v biologii či medicíně k manipulování a třídění živých buněk. V následujících letech se ale výzkumný tým soustředí na sestavování a dopravu funkčních mikrostruktur s využitím světelného tažného svazku a využití mechanických účinků světla k chlazení a zachytávání nanočástic.</p> http://alisi.isibrno.cz/aktuality/nejvyznamnejsi-vysledek-zakladniho-vyzkumu-pochazi-z-brna Výstava v brněnském Urban centru prozradí, kde a jak se dělá věda Thu, 06 Mar 2014 09:21:33 GMT http://alisi.isibrno.cz/aktuality/vystava-v-brnenskem-urban-centru-prozradi-kde-a-jak-se-dela-veda <p>Akademie věd ČR Jaká vědecko-výzkumná pracoviště se v jihomoravské metropoli nacházejí a jaké projekty v nich vznikají, o tom informuje nová výstava Věda a výzkum pro inovace v Urban centru na Staré radnici v Brně. K vidění bude od 18. února až do poloviny dubna. Kdysi bylo Brno městem textilního průmyslu, dnes se profiluje jako centrum vědy, výzkumu a inovací. Co návštěvníky nové výstavy čeká? Seznámit se mohou s historií města a s jeho postupným vývojem až k současnému vědecko-výzkumnému zaměření. „Výstava představí Brno jako město vědy, výzkumu a inovací, kde vznikají projekty posilující jeho pozici centra špičkové vědy. Mělo k tomuto směřování velký potenciál spočívající jak v jeho výhodné poloze, tak v zázemí mnoha kvalitních univerzit,” uvedla vedoucí Kanceláře strategie města MMB Marie Zezůlková. Na velkých panelech se představují jednotlivá vědecko-výzkumná pracoviště, která pomáhají současnému základnímu i aplikovanému výzkumu v Jihomoravském kraji dosáhnout nejvyšší úrovně. Malé postery pak informují o konkrétních projektech a úspěších pracovišť a nechybí ani mapa jejich rozmístění či fotografie. Vědeckými pracovišti jsou například <strong>laboratoře mikro-a nanotechnologií ALISI</strong>, Středoevropský technologický institut CEITEC,centrum výzkumu globální změny CzechGlobe, Centrum nových technologií pro strojírenství NETME, Mezinárodní centrum klinického výzkumu ICRC, národní superpočítačové centrum IT4Innovations, Regionální centrum aplikované molekulární onkologie RECAMO, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí RECETOX, Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů SIX a další.</p> <p><a href="http://www.novinky.cz/vase-zpravy/jihomoravsky-kraj/brno-mesto/1796-22777-vystava-v-brnenskem-urban-centru-prozradi-kde-a-jak-se-dela-veda.html">http://www.novinky.cz/…la-veda.html</a></p> http://alisi.isibrno.cz/aktuality/vystava-v-brnenskem-urban-centru-prozradi-kde-a-jak-se-dela-veda Ceny Wernera von Siemense Thu, 06 Mar 2014 08:19:57 GMT http://alisi.isibrno.cz/aktuality/http-www-isibrno-cz-docs-admin-media-upt_media_2014_06-pdf <p>7.2.2014 Lidové noviny:</p> <p>Český Siemens ocenil nejlepší studenty, mladé vědce a vysokoškolské pedagogy.</p> <p>Již po šestnácté byly předány Ceny Wernera von Siemense. Vítězové tradiční soutěže nejlepších mladých mozků získali od společnosti Siemens odměny v celkové výši 1,2 milionu korun. „Vítězné práce Ceny Wernera von Siemense jsou tradičně na vysoké úrovni a potvrzují kvalitu českého technického a přírodovědného vysokého školství,“ říká Eduard Palíšek, generální ředitel společnosti Siemens, a dodává: „Kvalitní výzkum a z něj vycházející inovace jsou nezbytné pro zabezpečení budoucí konkurenceschop­nosti české ekonomiky. Český Siemens prostřednictvím Ceny Wernera von Siemense podporuje zájem mladé generace o vědu a výzkum, oceňuje špičkové pedagogy a tím se snaží zvýšit prestiž technických a přírodovědných studijních oborů.“ Svým rozsahem, výší finančních odměn a historií patří Cena Wernera von Siemense mezi nejvýznamnější nezávislé iniciativy tohoto druhu v České republice. V dosavadních ročnících bylo oceněno 160 studentů, 12 pedagogů a 61 mladých vědců. V kategoriích pro nejlepší diplomové a disertační práce Cena Wernera von Siemense vedle studenta oceňuje také pedagoga–vedoucího práce. V kategoriích nejvýznamnější výsledek základního výzkumu a nejvýznamnější výsledek v oblasti vývoje a inovací jsou oceňovány mladé řešitelské týmy. Cena za nejvýznamnější výsledek základního výzkumu Fascinující technologie, dosud známá snad jen ze sci-fi filmů, právě s ní se do soutěže o Cenu Wernera von Siemense přihlásil profesor Pavel Zemánek se svým týmem. Jedná se o princip tažného (vlečného) paprsku, který dokáže rozhýbat objekty do různých směrů. Existenci vlečného paprsku experimentálně potvrdil právě badatelský tým z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd ČR(AV ČR). Vědcům se podařilo navrhnout geometrii laserových svazků, která umožnila transport mikroobjektů proti směru šíření fotonů laserového svazku. Na této problematice pracuje autorský tým z AV ČR již dvě desítky let.</p> <p><a href="http://www.isibrno.cz/docs/admin/media/upt_media_2014_06.pdf">http://www.isibrno.cz/…_2014_06.pdf</a></p> http://alisi.isibrno.cz/aktuality/http-www-isibrno-cz-docs-admin-media-upt_media_2014_06-pdf Lovci záhad - Podivný kámen z vesmíru Tue, 04 Mar 2014 14:51:06 GMT http://alisi.isibrno.cz/aktuality/lovci-zahad-podivny-kamen-z-vesmiru <p>Pro populárně-naučný seriál „Lovci záhad“ byl natočen další díl s názvem „Podivný kámen z vesmíru“.</p> <p>V tomto díle je řešena záhada neznámého kamene s pomocí zdejších pracovníků vědecko-výzkumného centra.</p> <p>Natočen byl v zrekonstruovaných prostorách ÚPT AV ČR, v nových laboratořích a s přístroji pořízenými z projektu – ALISI.</p> <p>Díl je natočen velice poutavě jak pro mladší, tak starší diváky, zajímající se o vědu a techniku.</p> <p><a href="http://decko.ceskatelevize.cz/lovci-zahad">http://decko.ceskatelevize.cz/lovci-zahad</a></p> <p>Z filmového žánru: Detektivní příběhy ze světa vědy a techniky</p> http://alisi.isibrno.cz/aktuality/lovci-zahad-podivny-kamen-z-vesmiru Česká hlava 2013 udělena i letos těm nejlepším Fri, 21 Feb 2014 11:49:36 GMT http://alisi.isibrno.cz/aktuality/ceska-hlava-2013-udelena-i-letos-tem-nejlepsim <p>Již od roku 2002 se každoročně předávají prestižní ceny nejlepším českým vědcům v soutěži zvané Česká hlava. K původně soukromé iniciativě (na začátku se do ní zapojil třeba Arnošt Lustig, aby využil zkušeností z USA, kde se podobná akce pořádá již léta) se postupně přidávaly i státní organizace. Chtějí tak přispět k popularizaci vědy a techniky i ke zvyšování společenské prestiže těchto oborů. Letos se Česká hlava předávala těm nejlepším v pražském Národním domě a my vám jednotlivé oceněné rádi představujeme:</p> <p>Laureát Národní cena vlády Česká hlava Prof. PhDr. František Šmahel, DrSc., dr. h. c. mult. Filozofický ústav AV ČR – Centrum medievistických studií Praha František Šmahel je vynikající český historik, který se soustřeďuje na dějiny středověku, hlavně pak na období lucemburské dynastie a české reformace. Husitství bylo vždy nejen velkým tématem českých historiků, ale i objektem politiků a publicistů. Šmahel toto významné období našich dějin očišťuje od nacionálních i politických kontextů a pomáhá přehledně mapovat pozdně středověkou střední Evropu jako dobu obrovských politických, náboženských a kulturních pnutí před nastupující dobou novověku. Cena společnosti Kapsch (Invence ) byla udělena ředitelce Ústavu přístrojové techniky AV ČR v Brně paní <strong>Ing. Iloně Müllerové, Dr. Sc.</strong><br /> Cena byla udělena za dlouhodobý a systematický výzkum elektronových mikroskopů. Češi byli třetí na světě, kteří dokázali vyrobit elektronový mikroskop a Ing. Ilona Müllerová aktivně navázala na tuto tradici výzkumu elektronové optiky v Ústavu přístrojové techniky Brno. Navrhla a realizovala novou formu objektivové čočky, která umožňuje dokonalejší detekci obrazového signálů pro rastrovací elektronové mikroskopy. Cena Skupiny ČEZ (Patria ) Prof. Mikuláš Popovič MD, PdD. Institute of Human Virology and University of Maryland, Baltimore<br /> Mikuláš Popovič se narodil v tehdejší Podkarpatské Rusi. Vystudoval medicínu v Bratislavě a v 80. letech odešel na stipendium do USA a vzhledem k problémům spojených s návratem do vlasti se rozhodl do USA emigrovat. S vlastí zůstal přesto v úzkém kontaktu a stal se mimo jiné zahraničním členem Učené společnosti ČR. Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (Industrie ) DVOŘÁK – svahové sekačky s. r. o. Sekačky Spider jsou zcela univerzální dálkově řízené žací stroje s vynikající vysokou svahovou dostupností, nízkonákladovým provozem a bezkonkurenční bezpečností provozu. Jedná se o zcela český výrobek. Cena Ministra životního prostředí ČR Ing. Roman Pavela, Ph. D. Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha Ruzyně Roman Pavela se věnuje výzkumu biologicky aktivních látek, především ve vztahu k agrochemikáliím. Agrochemikálie jsou ve většině případů zastoupeny syntetickými pesticidy, které však mnohdy zahubí kromě škůdce i další necílové organismy. Cena ministra školství , mládeže a tělovýchovy ČR (Doctorandus ) Mgr. Ondřej Maršálek, Ph. D. Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha<br /> Práce Ondřeje Maršálka se zabývá molekulárními simulacemi působení ionizujícího záření na vodu a vlastnostmi takto vzniklého hydratovaného elektronu – elektronu (rozpuštěného ve vodě). Tyto děje probíhají na krátkých časových škálách setin až jednotek pikosekund, což je doba, za kterou světlo urazí zhruba třetinu milimetru. Jeho výpočty je detailně popisují, analyzují a pomáhají jejich pochopení. Cena Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (Gaudeamus ) Ing. Jiří Václavík Ústav organické technologie VŠCHT, Praha Jiří Václavík již ve svých 25 letech zaujal výsledkem své 5leté práce nejen českou vědeckou komunitu, ale i významné vědce v zahraničí. Jeho práce je věnována asymetrické transfer hydrogenaci, což je moderní syntetická metoda využitelná především ve farmaceutickém průmyslu. Mimořádná cena odborné poroty Česká hlava Společnost TAJMAC -ZPS, a. s. , Zlín<br /> Za vysokou výzkumně vývojovou inovaci, která vedla k vyvinutí nového CNC vícevřetenového automatu – obráběcího stroje TMZ 642 CNC, dosahujícího svými parametry absolutní špičky. Výrobek v praxi potvrdil svou jedinečnost. Již se prodalo 46 strojů v celkové hodnotě 650 mil.</p> http://alisi.isibrno.cz/aktuality/ceska-hlava-2013-udelena-i-letos-tem-nejlepsim