cs

en

Konference LASER6318. října – 20. října 2023, Zámecký hotel Třešť


laser63

„Od jemné mravenčí práce nízkovýkonných laserů až ke sloní síle těch vysokovýkonných. Vše na jedné konferenci. V letošním roce oslavuje světový vynález laseru 63 let… “


Zveme vás k účasti na dvanáctém ročníku konference LASER. Jedná se o akci, kde se potkávají odborníci z veřejné i soukromé sféry, kteří se lasery profesně zabývají a mají zájem získávat kontakty a informace napříč různými obory a přístupy.

Další informace jsou zde


Pro vytvoření příspěvku do sborníku používejte, prosím, tuto šablonu (LASER63-sablona.dot)

Fakturace bude probíhat až po skončení akce. 

Organizátoři akce:

Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.,
Královopolská 147, 612 64 Brno


Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8Kontakt: Bohdan Růžička
E-mail: ruzicka@isibrno.cz
Telefon: 541 514 349, 734 313 043

www.hilase.cz

HiLASE centrum Za Radnicí 828, 252 41 Dolní Břežany

Sponzoring

Prezentací své značky na konferenci oslovíte oborově velmi pestré publikum, ovšem stále míříte na úzkou komunitu profesionálů.

Nabídka možnosti sponzoringu je ke stažení zde.


Partneři konference:
Image mit-logo-s-textem-gif.gif
Evropská unie

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace