cs

en

Výsledky v roce 2017

Výsledky výzkumných skupin za rok 2017


Mikroskopie a spektroskopie povrchů

• Bylo demonstrováno, že vyvinutá nová metoda rastrovací elektronové mikroskopie (SEM) s extrémně pomalými elektrony může být využita k charakterizaci nového typu dutého nanomateriálu na bázi fullerenů, který má uplatnění při katalytických reakcích. 

Mikroskopie a mikroanalýza

• Původní metodiky umožnily charakterizaci nanofilmů SEM.

Mikroskopie pro biomedicínu

• Kryogenní SEM byla studována orientace buněčných nanostruktur, lokalizace nanodiamantů v rakovinných buňkách, produkce lipidů v kvasinkách a biopolymerů v bakteriích.

Magnetická rezonance

• Skupina je aktivně začleněna do projektu Výzkumných infrastruktur Czech-Bioimaging, který je považován za národního partnera projektu Euro-Bioimaging.

• Byly zdokonaleny metody pro přesnější a spolehlivější kvantifikaci metabolitů z in vivo MR spekter a implementovány do softwaru pro jMRUI.

• Byla provedena studie mapující vlastnosti experimentálních typů nanočástic vyvíjených pro MR diagnostiku i terapii.

Medicínské signály

• Publikace původní metodiky pro přesné měření dyssynchronie a elektrického zpoždění aktivace srdečních komor pomocí vysokofrekvenčního elektrokardiogramu. Oceněn byl software pro automatické zpracování.

• Jako první na světě jsme prokázali, že v hlubokých strukturách lidského mozku lze měřit elektrickou aktivitu nad 1000 Hz, která je lokalizovaná ve zdrojích epileptických vzruchů. Výsledky výzkumu umožní cílené odstranění epileptické tkáně a šetrnou léčbu epilepsie pomocí selektivní stimulace.


Environmentální elektronová mikroskopie (EREM)

• Původní metody EREM byly aplikované na mikromorfologickou charakterizaci živých rozsivek a k analýze pigmentů uměleckých děl na slonovině.


Optické mikromanipulační techniky

• Demonstrovali jsme usměrnění nahodilého pohybu mnoha mikročástic dvourozměrnou optickou řehtačkou.

• S využitím algoritmů strojového učení jsme demonstrovali rychlou identifikaci 277 bakteriálních kmenů Staphylococcu Ramanovou mikrospektroskopií.


Koherentní lasery a interferometrie

• Bylo dosaženo simultánního přenosu optické frekvence a signálu přesného času meziměstskou optickou sítí.

• Byl dokončen polovodičový laserový zdroj na vlnové délce 633 nm pro nanometrologii.


Kryogenika a supravodivost

• Experimentálně jsme objevili změnu trajektorie a dynamiky turbulentní kryogenní Rayleighovy-Bénardovy konvekce.

• Spoluúčast na experimentech COMPASS.


Tenké vrstvy

• Byla aplikována technologie depozice supravodivých povlaků nitridu niobu.


Elektronová optika

• Byla úspěšně otestována metoda prostorového náboje při výpočtu elektronově-optických systémů s vysokým proudem ve svazku.


Elektronová litografie

• Analýza, návrh a příprava difrakčního opticky variabilního obrazového zařízení (DOVID) tvořeného deterministicky aperiodickou sítí základních optických primitivů (fylotaktické spirálovité uspořádání).

• Byla zvládnuta technologie přípravy termoemisních W(100) ZrO katod.

Elektronové technologie

• Byla zdokonalena tryska pro elektronové svařování s urychlovacím napětím do 60 kV a maximálním výkonem 6 kW pro svařování radioaktivních vzorků.

Laserové technologie

• Bylo vyvinuto zařízení pro integraci TIG hořáku k laserové svařovací hlavě a charakterizovány vlastnosti svaru ocelí S460 a S700.


Významné výsledky v roce 2017

Články v impaktovaných časopisech

 1. Brázdil, M.; Pail, M.; Halámek, Josef; Plešinger, Filip; Cimbálník, J.; Roman, R.; Klimeš, Petr; Daniel, P.; Chrastina, J.; Brichtová, E.; Rektor, I.; Worrell, G. A.; Jurák, Pavel. Very High-Frequency Oscillations: Novel Biomarkers of the Epileptogenic Zone. Annals of Neurology 2017, roč. 82, č. 2, s. 299–310. ISSN 0364–5134, IF: 9,89.
 2. Aghasyan, M.; Srnka, Aleš et al. First Measurement of Transverse-Spin-Dependent Azimuthal Asymmetries in the Drell-Yan Process. Physical Review Letters 2017, roč. 119, č. 11, s. 1–7, č. článku 112002. ISSN 0031–9007, IF: 8,462.
 3. Arzola, A. V.; Villasante-Barahona, M.; Volke-Sepulveda, K.; Jákl, Petr; Zemánek, Pavel. Omnidirectional Transport in Fully Reconfigurable Two Dimensional Optical Ratchets. Physical Review Letters 2017, roč. 118, č. 13, s. 1–5, č. článku 138002. ISSN 0031–9007, IF: 8,462.
 4. Khairnar, A.; Rudá-Kučerová, J.; Szabó, N.; Dražanová, Eva; Arab, A.; Hutter-Paier, B.; Neddens, J.; Latta, P.; Starčuk jr., Zenon; Rektorová, I. Early and progressive microstructural brain changes in mice overexpressing human alpha-Synuclein detected by diffusion kurtosis imaging. Brain Behavior and Immunity 2017, roč. 61, MAR, s. 197–208. ISSN 0889–1591, IF: 5,964.
 5. Adolph, C.; Srnka, Aleš et al. Leading-order determination of the gluon polarisation from semi-inclusive deep inelastic scattering data. European Physical Journal C 2017, roč. 77, č. 4, s. 1–12, č. článku 209. ISSN 1434–6044, IF: 5,331.
 6. Adolph, C.; Srnka, Aleš et al. First measurement of the Sivers asymmetry for gluons using SIDIS data. Physics Letters. B 2017, roč. 772, SEP, s. 854–864. ISSN 0370–2693, IF: 4,807.
 7. Adolph, C.; Srnka, Aleš et al. Final COMPASS results on the deuteron spin-dependent structure function g(1)(d) and the Bjorken sum rule. Physics Letters. B 2017, roč. 769, JUNE, s. 34–41. ISSN 0370–2693, IF: 4,807.
 8. Adolph, C.; Srnka, Aleš et al. Sivers asymmetry extracted in SIDIS at the hard scales of the Drell-Yan process at COMPASS. Physics Letters. B 2017, roč. 770, s. 138–145. ISSN 0370–2693, IF: 4,807.
 9. Adolph, C.; Srnka, Aleš et al. Multiplicities of charged pions and charged hadrons from deep-inelastic scattering of muons off an isoscalar target. Physics Letters. B 2017, roč. 764, JAN, s. 1–10. ISSN 0370–2693, IF: 4,807.
 10. Adolph, C.; Srnka, Aleš et al. Multiplicities of charged kaons from deep-inelastic muon scattering off an isoscalar target. Physics Letters. B 2017, roč. 767, 10 APRIL, s. 133–141. ISSN 0370–2693, IF: 4,807.
 11. Adolph, C.; Srnka, Aleš et al. Resonance production and pi pi S-wave in pi(-)+p> pi(-) pi(-) pi(+) + p(recoil) at 190 GeV/c. Physical Review D 2017, roč. 95, č. 3, s. 1–59, č. článku 032004. ISSN 2470–0010, IF: 4,568.
 12. Navrátilová, Eva; Tihlaříková, Eva; Neděla, Vilém; Rovnaníková, P.; Pavlík, J. Effect of the preparation of lime putties on their properties. Scientific Reports 2017, roč. 7, DEC, č. článku 17260. ISSN 2045–2322. https://www.nature.com/…-017-17527-3, IF: 4,259.
 13. Rebrošová, K.; Šiler, Martin; Samek, Ota; Růžička, F.; Bernatová, Silvie; Holá, V.; Ježek, Jan; Zemánek, Pavel; Sokolová, J.; Petráš, P. Rapid identification of staphylococci by Raman spectroscopy. Scientific Reports 2017, roč. 7, NOV, s. 1–8, č. článku 14846. ISSN 2045–2322, IF: 4,259.
 14. Šiler, Martin; Jákl, Petr; Brzobohatý, Oto; Ryabov, A.; Filip, R.; Zemánek, Pavel. Thermally induced micro-motion by inflection in optical potential. Scientific Reports 2017, roč. 7, MAY, s. 1–8, č. článku 1697. ISSN 2045–2322, IF: 4,259.
 15. Králík, Tomáš; Musilová, Věra; Fořt, Tomáš; Srnka, Aleš. Effect of superconductivity on near-field radiative heat transfer. Physical Review B 2017, roč. 95, č. 6, s. 1–5, č. článku 060503. ISSN 2469–9950, IF: 3,836.
 16. Lukášová, I.; Muselík, J.; Franc, A.; Goněc, R.; Mika, Filip; Vetchý, D. Factor analysis in optimization of formulation of high content uniformity tablets containing low dose active substance. European Journal of Pharmaceutical Sciences 2017, roč. 109, NOV, s. 541–547. ISSN 0928–0987, IF: 3,756.
 17. Adolph, C.; Srnka, Aleš et al. Exclusive omega meson muoproduction on transversely polarised protons. Nuclear Physics. B 2017, roč. 915, FEB, s. 454–475. ISSN 0550–3213, IF: 3,678.
 18. Karásek, Vítězslav; Šiler, Martin; Brzobohatý, Oto; Zemánek, Pavel. Dynamics of an optically bound structure made of particles of unequal sizes. Optics Letters 2017, roč. 42, č. 7, s. 1436–1439. ISSN 0146–9592, IF: 3,416.
 19. Frank, Luděk; Mikmeková, Eliška; Lejeune, M. Treatment of surfaces with low-energy electrons. Applied Surface Science 2017, roč. 407, JUN 15, s. 105–108. ISSN 0169–4332, IF: 3,387.
 20. Rebrošová, K.; Šiler, Martin; Samek, Ota; Růžička, F.; Bernatová, Silvie; Ježek, Jan; Zemánek, Pavel; Holá, V. Differentiation between Staphylococcus aureus and Staphylococcus epidermidis strains using Raman spectroscopy. Future Microbiology 2017, roč. 12, č. 10, s. 881–890. ISSN 1746–0913, IF: 3,374.
 21. Lešundák, Adam; Voigt, D.; Číp, Ondřej; van der Berg, M. High-accuracy long distance measurements with a mode-filtered frequency comb. Optics Express 2017, roč. 25, č. 26, s. 32570–32580. ISSN 1094–4087, IF: 3,307.
 22. Musilová, Věra; Králík, Tomáš; La Mantia, M.; Macek, Michal; Urban, Pavel; Skrbek, L. Reynolds number scaling in cryogenic turbulent Rayleigh-Benard convection in a cylindrical aspect ratio one cell. Journal of Fluid Mechanics 2017, roč. 832, s. 721–744. ISSN 0022–1120., IF: 2,821.
 23. Frolec, Jiří; Králík, Tomáš; Srnka, Aleš. Low temperature thermal radiative properties of gold coated metals. International Journal of Refrigeration 2017, roč. 82, OCT, s. 51–55. ISSN 0140–7007, IF: 2,779.
 24. Pilát, Zdeněk; Jonáš, A.; Ježek, Jan; Zemánek, Pavel. Effects of Infrared Optical Trapping on Saccharomyces cerevisiae in a Microfluidic System. Sensors 2017, roč. 17, NOV, č. článku 2640. ISSN 1424–8220. http://www.mdpi.com/…0/17/11/2640, IF: 2,677.
 25. Hrabina, Jan; Zucco, M.; Philippe, Ch.; Pham, Minh Tuan; Holá, Miroslava; Acef, O.; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Iodine Absorption Cells Purity Testing. Sensors 2017, roč. 17, č. 1, s. 1–13, č. článku 17010102. ISSN 1424–8220, IF: 2,677.
 26. Jablonski, Michal; Starčuková, Jana; Starčuk jr., Zenon. Processing tracking in jMRUI software for magnetic resonance spectra quantitation reproducibility assurance. B M C Bioinformatics 2017, roč. 18, 23 JAN, s. 1–11, č. článku 56. ISSN 1471–2105, IF: 2,448.
 27. Bočková, M.; Chládek, Jan; Jurák, Pavel; Halámek, Josef; Rapcsak, S.Z.; Baláž, M.; Chrastina, J.; Rektor, I. Oscillatory reactivity to effortful cognitive processing in the subthalamic nukleus and internal pallidum: a depth electrode EEG study. Journal of Neural Transmission 2017, roč. 124, č. 7, s. 841–852. ISSN 0300–9564, IF: 2,392.
 28. Vlachová Hutová, E.; Bartušek, Karel; Dohnal, P.; Fiala, P. The influence of a static magnetic field on the behavior of a quantum mechanical model of matter. Measurement 2017, roč. 96, JAN, s. 18–23. ISSN 0263–2241, IF: 2,359.
 29. Starčuk jr., Zenon; Starčuková, Jana. Quantum-mechanical simulations for in vivo MR spectroscopy: Principles and possibilities demonstrated with the program NMRScopeB. Analytical Biochemistry 2017, roč. 529, JULY, s. 79–97. ISSN 0003–2697, IF: 2,334.
 30. Schauer, Petr; Lalinský, Ondřej; Kučera, M.; Lučeničová, Z.; Hanuš, M. Effect of Mg co-doping on cathodoluminescence properties of LuGAGG:Ce single crystalline garnet films. Optical Materials 2017, roč. 72, OCT, s. 359–366. ISSN 0925–3467, IF: 2,238.
 31. Buchta, Zdeněk; Šarbort, Martin; Čížek, Martin; Hucl, Václav; Řeřucha, Šimon; Pikálek, Tomáš; Dvořáčková, Š.; Dvořáček, F.; Kůr, J.; Konečný, P.; Weigl, M.; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. System for automatic gauge block length measurement optimized for secondary length metrology. Precision Engineering 2017, roč. 49, JULY, s. 322–331. ISSN 0141–6359, IF: 2,237.
 32. Kořínek, Radim; Bartušek, Karel; Starčuk jr., Zenon. Fast triple-spin-echo Dixon (FTSED) sequence for water and fat imaging. Magnetic Resonance Imaging 2017, roč. 37, s. 164–170. ISSN 0730–725X, IF: 2,225.
 33. Plešinger, Filip; Viščor, Ivo; Halámek, Josef; Jurčo, Juraj; Jurák, Pavel. Heart sounds analysis using probability assessment. Physiological Measurement 2017, roč. 38, č. 8, s. 1685–1700. ISSN 0967–3334, IF: 2,058.
 34. Fialová, D.; Skoupý, Radim; Drozdová, E.; Paták, Aleš; Piňos, Jakub; Šín, L.; Beňuš, R.; Klíma, B. The Application of Scanning Electron Microscopy with Energy-Dispersive X-Ray Spectroscopy (SEM-EDX) in Ancient Dental Calculus for the Reconstruction of Human Habits. Microscopy and Microanalysis 2017, roč. 23, č. 6, s. 1207–1213. ISSN 1431–9276, IF: 1,891.
 35. Hrubanová, Kamila; Krzyžánek, Vladislav; Samek, Ota; Skoupý, Radim; Šiler, Martin; Ježek, Jan; Obruča, S.; Zemánek, Pavel. Morphological and Production Changes in Planktonic and Biofilm Cells Monitored Using SEM and Raman Spectroscopy. Microscopy and Microanalysis 2017, roč. 23, S1, s. 1158–1159. ISSN 1431–9276, IF: 1,891.
 36. Vaškovicová, Naděžda; Skoupý, Radim; Paták, Aleš; Hrubanová, Kamila; Krzyžánek, Vladislav. Cathodoluminescence Study of Microdiamonds and Improvements of Signal Detection by Lowering Temperature of the Sample. Microscopy and Microanalysis 2017, roč. 23, S1, s. 2284–2285. ISSN 1431–9276, IF: 1,891.
 37. Tihlaříková, Eva; Neděla, Vilém; Hradilová, J.; Hradil, David. Non-invasive Morphological and Elemental Analysis of Ivory Plate for Artworks Authentication Using ESEM and EDS. Microscopy and Microanalysis 2017, roč. 23, S1, s. 1832–1833. ISSN 1431–9276, IF: 1,891.
 38. Tihlaříková, Eva; Neděla, Vilém; Fránková, Markéta. Micro-morphological Characterization of In-Vivo Diatoms Using ESEM. Microscopy and Microanalysis 2017, roč. 23, S1, s. 1346–1347. ISSN 1431–9276, IF: 1,891.
 39. Schäfer, J.; Fricke, K.; Mika, Filip; Pokorná, Zuzana; Zajíčková, L.; Foest, R. Liquid assisted plasma enhanced chemical vapour deposition with a non-thermal plasma jet at atmospheric pressure. Thin Solid Films 2017, roč. 630, MAY 30, s. 71–78. ISSN 0040–6090., IF: 1,879.
 40. Kovář, D.; Malá, Aneta; Mlčochová, J.; Kalina, M.; Fohlerová, Z.; Hlaváček, A.; Farka, Z.; Skládal, P.; Starčuk jr., Zenon; Jiřík, Radovan; Slabý, O.; Hubálek, J. Preparation and Characterisation of Highly Stable Iron Oxide Nanoparticles for Magnetic Resonance Imaging. Journal of Nanomaterials 2017, roč. 2017, FEB, s. 1–8, č. článku 7859289. ISSN 1687–4110, IF: 1,871.
 41. Jonáš, A.; Pilát, Zdeněk; Ježek, Jan; Bernatová, Silvie; Fořt, Tomáš; Zemánek, Pavel; Aas, M.; Kiraz, A. Thermal tuning of spectral emission from optically trapped liquid-crystal droplet resonators. Journal of the Optical Society of America. B 2017, roč. 34, č. 9, s. 1855–1864. ISSN 0740–3224., IF: 1,843.
 42. Jurák, Pavel; Halámek, Josef; Meluzín, J.; Plešinger, Filip; Postránecká, T.; Lipoldová, J.; Novák, M.; Vondra, Vlastimil; Viščor, Ivo; Soukup, L.; Klimeš, Petr; Veselý, P.; Šumbera, J.; Zeman, K.; Asirvatham, R.S.; Tri, J.; Asirvatham, S.J.; Leinveber, Pavel. Ventricular dyssynchrony assessment using ultra-high frequency ECG technique. Journal of Interventional Cardiac Electrophysiology 2017, roč. 49, č. 3, s. 245–254. ISSN 1383–875X, IF: 1,826.
 43. Krátký, Stanislav; Kolařík, Vladimír; Horáček, Miroslav; Meluzín, Petr; Král, Stanislav. Combined e-beam lithography using different energies. Microelectronic Engineering 2017, roč. 177, JUN, s. 30–34. ISSN 0167–9317, IF: 1,806.
 44. Knápek, Alexandr; Sýkora, Jiří; Chlumská, Jana; Sobola, D. Programmable set-up for electrochemical preparation of STM tips and ultra-sharp field emission cathodes. Microelectronic Engineering 2017, roč. 173, APR 5, s. 42–47. ISSN 0167–9317, IF: 1,806.
 45. Řeřucha, Šimon; Yacoot, A.; Pham, Minh Tuan; Čížek, Martin; Hucl, Václav; Lazar, Josef; Číp, Ondřej. Laser source for dimensional metrology: investigation of an iodine stabilized system based on narrow linewidth 633 nm DBR diode. Measurement Science and Technology 2017, roč. 28, č. 4, s. 1–11, č. článku 045204. ISSN 0957–0233, IF: 1,585.
 46. Dietz, B.; Iachello, F.; Macek, Michal. Algebraic Theory of Crystal Vibrations: Localization Properties of Wave Functions in Two-Dimensional Lattices. Crystals 2017, roč. 7, č. 8, č. článku 246. ISSN 2073–4352, IF: 1,566.
 47. Mrňa, Libor; Šarbort, Martin; Řeřucha, Šimon; Jedlička, Petr. Autocorrelation analysis of plasma plume light emissions in deep penetration laser welding of steel. Journal of Laser Applications 2017, roč. 29, č. 1, s. 1–10, č. článku 012009. ISSN 1042–346X, IF: 1,492.
 48. Cmiel, V.; Skopalík, J.; Poláková, K.; Solař, J.; Havrdová, M.; Milde, D.; Justan, I.; Magro, M.; Starčuk jr., Zenon; Provazník, I. Rhodamine bound maghemite as a long-term dual imaging nanoprobe of adipose tissue-derived mesenchymal stromal cells. European Biophysics Journal With Biophysics Letters 2017, roč. 46, JUL, s. 433–444. ISSN 0175–7571, IF: 1,472.
 49. Kořínek, Radim; Mikulka, J.; Hřib, J.; Hudec, Jiří; Havel, L.; Bartušek, Karel. Characterization of the Embryogenic Tissue of the Norway Spruce Including a Transition Layer between the Tissue and the Culture Medium by Magnetic Resonance Imaging. Measurement Science Review 2017, roč. 17, č. 1, s. 19–26. ISSN 1335–8871, IF: 1,344.
 50. Roubal, Z.; Bartušek, Karel; Szabó, Z.; Drexler, P.; Überhuberová, J. Measuring Light Air Ions in a Speleotherapeutic Cave. Measurement Science Review 2017, roč. 17, č. 1, s. 27–36. ISSN 1335–8871, IF: 1,344.
 51. Jurák, Pavel; Halámek, Josef; Vondra, Vlastimil; Kružliak, P.; Šrámek, V.; Cundrle, I.; Leinveber, P.; Adamek, M.; Zvoníček, V. Respiratory induced heart rate variability during slow mechanical ventilation Marker to exclude brain death patients. Wiener klinische Wochenschrift: the Middle European Journal of Medicine 2017, roč. 129, 7–8, s. 251–258. ISSN 0043–5325, IF: 0,974.
 52. Klanicová, N.; Malá, Aneta; Macíček, Ondřej; Zeman, J.; Starčuk jr., Zenon. MRI Study of Liesegang Patterns: Mass Transport and Banded Inorganic Phase Formation in Gel. Applied Magnetic Resonance 2017, roč. 48, č. 6, s. 545–557. ISSN 0937–9347, IF: 0,864

Ochrana duševního vlastnictví

 1. (patent CZ) Horáček, Miroslav; Kolařík, Vladimír. Opticky variabilní obrazové zařízení a způsob jeho přípravy. Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i. 2017. Číslo patentového spisu: 306 956. Datum udělení patentu: 30.08.2017. http://spisy.upv.cz/…6/306956.pdf
 2. (užitný vzor) Vondra, Vlastimil; Viščor, Ivo; Jurák, Pavel; Halámek, Josef; Plešinger, Filip; Kuna, M.; Leinveber, P.; Nekuda, V. Přístroj pro měření, záznam a analýzu elektrického potenciálu způsobeného srdeční aktivitou. 2017. Královopolská 147, Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., 17.10.2017. UV31097­. http://spisy.upv.cz/…uv031097.pdf
 3. (užitný vzor) Horáček, Miroslav; Matějka, Milan; Krátký, Stanislav; Meluzín, Petr; Kolařík, Vladimír. Difrakční opticky variabilní obrazové zařízení. 2017. Královopolská 147, Brno: Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., 02.05.2017. UV30627­. http://spisy.upv.cz/…uv030627.pdf
 4. (ověřená technologie) Chlumská, Jana; Matějka, Milan; Kolařík, Vladimír. Ovrstvení Si desek tlustou vrstvou rezistu a kontrola vrstvy. 2017.
 5. (funkční vzorek) Maňka, Tadeáš; Šerý, Mojmír. Interferometrický odměřovací systém pro systém hlubokého reaktivního leptání. 2017.

Evropská unie

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace