cs

en

Harmonogram

Přípravná fáze

 • leden 2007 – duben 2009: příprava projektu a projektové dokumentace
 • 30.4.2009: předložení žádosti o dotaci z OP VaVpI
 • 1.5.2009 – 24.11.2009: kontroly a hodnocení žádosti o dotaci
 • 10.9.2009: územní rozhodnutí s nabytím právní moci
 • 23.11.2009: stavební povolení s nabytím právní moci
 • 24.11.2009: podpis Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 0017/01/01 z OP VaVpI

Realizační fáze

 • 1.1.2010: zahájení realizace projektu
 • říjen 2010: zahájení stavebních prací
 • říjen 2011: zprovoznění rekonstruovaných laboratoří biosignálů
 • červenec 2012: zprovoznění rozšířených laboratoří magnetické rezonance
 • říjen 2012: zprovoznění pavilónu pokročilých technologií
 • 31.12.2013: ukončení realizace projektu

Poprojektová fáze

 • 2013 – 2018: minimální doba udržitelnosti výstupů projektu

Evropská unie

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace