cs

en

Výsledky

Hlavní cíle projektu NPU I


Cíl 1: Zajistit podmínky pro zachování existence a udržení efektivního provozu podpořeného Centra při zachování jeho původního účelu. Zajištění multidiscipli­nárních výzkumných aktivit v dlouhodobém časovém horizontu napříč výzkumnými skupinami Centra a jeho externími partnery.


Cíl 2: Zachovat současnou míru užívání kapacit Centra podpořeného dotací z OP VaVpl prostřednictvím drobného přístrojového dovybavení Centra podle nových požadavků a výzev, které vyvstávají v průběhu jeho provozu.


Cíl 3: Udržet počet pracovních míst v Centru a vytvořit podmínky pro personální rozvoj především výzkumných pracovníků jejich zapojením do mezinárodních aktivit Centra. Vytvořit a nabídnout mladým talentovaným pracovníkům takové podmínky, aby měli zájem o dlouhodobé působení v Centru, jedná se zejména o dlouhodobé působení mladých talentovaných pracovníků, krátkodobé stáže zahraničních expertů a kontakt se zahraničními laboratořemi.


Cíl 4: Zajistit podmínky pro stabilní tvorbu a uplatňování kvalitních výsledků VaVaI zejména posílením aktivit základního výzkumu.


Cíl 5: Zabezpečit jednotlivým výzkumným skupinám podmínky pro systematický výzkum a další prohlubování poznatků ve svém oboru a využívat je k aplikacím a průmyslovým inovacím.


Významné výsledky pro jednotlivé roky řešení jsou uvedeny v příslušných podkapitolách.

Evropská unie

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace