cs

en

O ALISI

Cílem ALISI bylo vybudovat a dále provozovat moderně vybavené regionální centrum výzkumu a vývoje rozvíjející diagnostické metody a technologie zaměřené do mikrosvěta a nanosvěta. Přípravu a realizaci projektu zajišťuje Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Odborné zaměření ALISI vychází z tradice Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. v Brně (ÚPT), který již více než 50 let s úspěchem rozvíjí diagnostické metody a technologické postupy v oblastech elektronové mikroskopie, nukleární magnetické rezonance, zpracování biosignálů, speciálních technologií a metrologie. Výsledky vědecké práce ÚPT jsou využívány partnery působícími nejen v regionu ale i za hranicemi České republiky.

Svým aplikačním zaměřením je ALISI novým impulsem k rozšíření spolupráce s tuzemskými i zahraničními průmyslovými partnery, vysokými školami, zdravotními ústavy a výzkumnými institucemi.

Finančně byla realizace projektu podpořena z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, oblast podpory 2.1 Regionální VaV centra, dotací v celkové výši 432 941 962 Kč.

Evropská unie

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace