cs

en

Výzkumný tým

Členové výzkumného týmu zajišťují realizaci výzkumných aktivit a spolupráci s aplikační sférou. V případě, že máte detailnější zájem o naše aktivity, podívejte se na naše www stránky nebo neváhejte kontaktovat naše pracovníky: 

Prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D.
vědecký ředitel ALISI

Ing. Ondřej Číp, Ph.D.
laserová nanometrologie a mikrospektroskopie

Ing. Martin Zobač, Ph.D.
svařování a opracovávání elektronovým a laserovým svazkem

Ing. Pavel Jurák, CSc.
měření a zpracování signálů v medicíně

doc. Ing. Vladimír Kolařík, Ph.D.
nanolitografie a mikrolitografie

doc. Ing. Josef Lazar, Dr.
vláknové technologie, kyvety s ultračistými ply­ny

Ing. Ilona Müllerová, DrSc.
elektronové mikrosopy a detektory

Ing. Jaroslav Sobota, CSc.
magnetronové naprašování nanovrstev

Ing. Aleš Srnka, CSc.
kryogenní technologie

Ing. Zenon Starčuk, CSc.
NMR tomografie a spektroskopie

Prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D.
optická mikromanipulace

Evropská unie

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace