cs

en

Co umíme

Aplikační a vývojové laboratoře mikrotechnologií a nanotechnologií (ALISI) jsou součástí výzkumného zázemí Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. (ÚPT). 

ÚPT se již více než 50 let věnuje výzkumným aktivitám zaměřeným na hledání fyzikálních metod a na konstrukci přístrojových prvků pro měření, zobrazování, diagnostiku a technologie od makrosvěta až po nanosvět. Současně se také jedná o instituci, která úspěšně spolupracuje s průmyslovou sférou. Výsledkem této spolupráce byla řada unikátních přístrojů, často prvních svého druhu v České republice nebo i ve světě – např. elektronové mikroskopy a později i elektronový litograf, lasery a celé interferometrické systémy pro přesné odměřování, NMR spektrometry a kryogenní systémy. 

V posledních dvaceti letech se ÚPT orientuje zejména na hledání a zdokonalování nových fyzikálních metod v tradičních oblastech svého působení a pokrývá celou šíři problému od jeho teoretického popisu po realizaci unikátních přístrojových prvků i celků. Naše aktivity zahrnují:

  • využití elektronových svazků k zobrazování, diagnostice, litografii a svařování,
  • návrhy nových sekvencí pro magnetickou rezonanční tomografii a jejich využití k detekci chemických změn v živých organismech včetně člověka,
  • měření tepelného vyzařování či absorpce materiálů za velmi nízkých teplot, návrhy kryogenních systémů,
  • technologie nanášení tenkých vrstev,
  • snímání a zpracování biosignálů v lékařství,
  • využití laserových svazků ke svařování, spektroskopii, přesnému měření vzdáleností a indexu lomu plynů, k manipulacím s mikrobjekty a nanoobjekty.

Podrobnější informace o aplikačních možnostech ÚPT a ALISI naleznete na následujících záložkách nebo také v Průvodci aplikačními možnostmi Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v.v.i., který je zájemcům volně k dispozici v elektronické podobě.

Image pruvodce-apl-moznostmi-upt-cj.jpg

Evropská unie

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace