cs

en

Stavba

Nezbytnou podmínkou realizace plánovaných výzkumných aktivit a dosažení cílů ALISI je zajištění adekvátních prostor a vybavení.

Během realizační fáze ALISI bylo v areálu ÚPT rekonstruováno 213 m2 stávajících laboratoří biosignálů, budou rozšířeny laboratoře magnetické rezonance a vybudován nový pavilón laboratoří technologií o celkové ploše 1 583 m2. Realizace stavebních prací byla podle plánovaného harmonogramu ukončena do konce roku 2012.

Místo stavby:
areál Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. v Brně – Králově Poli

Investor:
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
Královopolská 147, 612 64 Brno

Zpracovatel projektové dokumentace:
Musil, Hybská – architektonický atelier, s.r.o.
Kopečná 58, 602 00 Brno

Zhotovitel stavby:
Skanska

Zahájení výstavby: říjen 2010

Ukončení výstavby: prosinec 2012

Očekávané celkové náklady: 109 238 268 Kč

Vizualizace

Přehledový plán areálu Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Pavilón laboratoří technologií – pohled z ulice Tyršovy

Pavilón laboratoří technologií – pohled z areálu Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Evropská unie

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace