cs

en

Konference LASER 53


LASER53

30. října – 1. listopadu 2013, Zámecký hotel Třešť„V letošním roce oslavuje světový vynález laseru 53 let… “


Zveme vás k účasti na třetím ročníku konference LASER. Jedná se o akci, kde se potkávají odborníci z veřejné i soukromé sféry, kteří se lasery profesně zabývají a mají zájem získávat kontakty a informace napříč různými obory a přístupy.
 

Hlavní organizátor akce:

Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.,
Královopolská 147, 612 64 Brno

 

Kontaktní osoby: Ing. Bohdan Růžička, Ing. Jana Čeledová
E-mail: ruzicka@isibrno.cz, celedova@isibrno.cz  
Telefon: 541 514 349, 541 514 368, 734 313 043  
Fax: 541 514 402  

Spolupořadatelé a sponzoři:

LAO – Lasery a optika MIT

Mediální partneři:

Evropská unie

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace