cs

en

ALISI má nového člena výzkumného týmu – Alejandra Arzolu z Mexika

14.7. 2011 11:39 Co se děje

Dr. Alejandro Vásquez Arzola (31) je od počátku června novým členem výzkumného týmu ALISI. Tento mexický vědec pochází z Oaxaca, svou vědeckou kariéru začal na Národní autonomní univerzitě Mexika (UNAM). Od roku 2004 se zabývá problematikou optických mikromanipulací, především přenosem a segregací mikroskopických částic. Laboratoře Ústavu přístrojové techniky navštívil už v roce 2009, od konce roku 2010 probíhalo dlouhotrvající úřední vyjednávání o jeho hostování v Brně.


Q: Jaké byly hlavní důvody, pro které jste se rozhodl připojit k týmu ALISI a hostovat na ÚPT v Brně?


A: Těch důvodů, pro které jsem se rozhodl jít do Brna, bylo více. Jak už bylo řečeno, v roce 2004 jsem pracoval v nově založené laboratoři optických mikromanipulací na Národní autonomní univerzitě v Mexiku. Můj vědecký zájem směřoval do oblasti přenosu mikroskopických částic technikami optické mikromanipulace. V roce 2008 jsem se účastnil konference v San Diegu a překvapila mě vysoká úroveň a pozoruhodné výsledky prezentované členy skupiny prof. Pavla Zemánka. Pracovali právě na tématech, která mě zajímala. V Mexiku jsem potom hovořil se svým PhD. školitelem o jejich činnosti a rozhodli jsme se začít s touto vědeckou skupinou budovat spolupráci. Prof. Pavel Zemánek náš návrh přijal a vyvstala možnost krátkodobé vědecké stáže zde v Brně. Pro mě to ale nebyla jen výzva profesní; měl jsem možnost nahlédnout do odlišné kultury. Kromě českých kreslených filmů, které jsem měl rád jako dítě, jsem z České republiky znal jen slavné spisovatele, skladatele atd. Česká republika pro mě byla místem, kde působil Kepler, Kafka, Milan Kundera, Miloš Forman, Jan Švankmajer, Leoš Janáček, kde vznikly Mendelovy zákony genetiky, vila Tugendhat, kde lidé bojovali za svou svobodu atd. Líbilo se mi to. Moje dvouměsíční stáž proběhla v létě 2009. Byl jsem zapojen do projektu nových technik segregace komponent ze směsi heterogenních mikroskopických částic. Navíc i při tak krátkém pobytu jsem byl mile překvapen srdečností a pohostinností zdejších lidí. Takže minulý rok, když jsem končil své doktorské studium, rozhodl jsem se pracovat v zahraniční a rozšířit si vědecké i kulturní obzory. Po mé předchozí zkušenosti byla brněnská laboratoř prof. Pavla Zemánka jasně první volbou.


Dr. Alejandro Vásquez Arzola mezi vědci z oddělení Koherenční optiky ÚPT. Vlevo ředitel ALISI prof. Pavel Zemánek, vpravo Ing. Petr Jákl, PhD. Převzato z http://www.isibrno.cz/…ec/index.php?….


Q: Jaké jsou hlavní rozdíly mezi instituty fyzikálního výzkumu v Mexiku a tady v Brně?


A: Brno má dlouholetou výzkumnou tradici (možná už od dob G. J. Mendela) a kvalitní vědce, kteří udržují vysokou úroveň výzkumných institucí. Myslím, že to z Brna dělá jedinečnou lokalitu pro prvotřídní vědu. Největší rozdíl mezi fyzikálním výzkumem v Mexiku a zde vidím v tom, že v Brně se běžně dělá aplikovaná fyziku, ve srovnání s Mexikem, kde se bádání odehrává převážně na úrovni základního, většinou teoretického výzkumu. Obecně je rozdíl také v tom, že v Mexiku se v současné době kvůli politické krizi investuje do vědy a vzdělávání velmi málo peněz (jen 0,5 % HDP), oproti tomu v ČR jde více než 1 % HDP na vědu, přitom ale v Mexiku žije více než desetinásobné množství obyvatel. Mnoho mexických vědců pak kvůli nedostatku příležitostí odchází do zahraničí. Bohužel je jich více než těch, kteří zůstávají na domácích institucích. Přesto existuje velká snaha udržet investice do Národní autonomní univerzity Mexika, jedné z nejlepších univerzit v Latinské Americe. Doufám, že i já budu moci přispět k budoucímu oživení mexické vědy.


Q: Oficiální vyřízení Vašeho vědeckého víza trvalo dlouho a doprovázelo jej množství byrokratických obstrukcí. Stálo to za to? Byla Vaše očekávání zdejšího pobytu do současné chvíle naplněna?


A: Vyřízení víza trvalo opravdu velmi dlouho. Normálně by to nemělo trvat déle než dva měsíce, ale po více než čtyřech měsících, kdy jsem nevěděl, v jakém stavu má žádost o vízum je, začal jsem mít trochu obavy. Vlastně jsem byl zoufalý a přemýšlel jsem, že podniknu kratší pobyt v nějaké jiné laboratoři v jiné zemi. Ale jednoho dne, zrovna když jsem odeslal e-mail o svých nových plánech Pavlu Zemánkovi, mi zavolali z české ambasády v Mexiku a sdělili mi, že víza pro mě a mou ženu jsou připravena a že můžeme přicestovat, kdy budeme chtít. O týden později jsme přiletěli do Brna.


Q: Přestěhoval jste se se svou rodinou? Jak se Vám líbí Česká republika, Brno a Češi? Plánujete tu zůstat dlouhodobě?


A: Přijel jsem se ženou, je vynikající vědkyní v oboru rostlinného výzkumu a začne zde své postdoktorské studium na Masarykově univerzitě. Jsme velmi rádi, že jsme oba našli uplatnění v kvalitních vědeckých skupinách v témže městě. Poté, co dokončíme své stáže zde, bychom se chtěli vrátit do Mexika. Jak už jsem říkal, mám rád české lidi, český životní styl, takže se budu učit česky a zkusím hlouběji proniknout do českých tradic. Hodlám si tuhle báječnou zemi užít.

Evropská unie

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace