cs

en

ALISI-VZ-019: Pořízení výkonových laserů - zpráva o průběhu VŘ

20.4. 2011 11:16 Veřejné zakázky

Dne 8. 4. 2011 byla v souladu s doporučením hodnotící komise uzavřena kupní smlouva se společností LAO – průmyslové systémy, s.r.o.

Zprávu o průběhu výběrového řízení naleznete na www stránkách ÚPT.

Evropská unie

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace