cs

en

ALISI-VZ-05: Aplikační a vývojové laboratoře pokročilých mirkotechnologií a nanotechnologií - zpráva o průběhu VŘ

22.10. 2010 15:15 Veřejné zakázky

Dne 7. 10. 2010 byla v souladu s doporučením hodnotící komise uzavřena kupní smlouva se společnostní Skanska a.s..

Zprávu o průběhu výběrového řízení naleznete zde, informace o výsledku jsou zveřejněny i v Úředním věstníku Evropské unie.

Evropská unie

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace