cs

en

ALISI-VZ-06: Centrum pro laserové obrábění - vybrán vítěz

19.7. 2010 10:25 Veřejné zakázky

Dne 7. 6. 2010 byla v souladu s doporučením hodnotící komise uzavřena kupní smlouva se společnostní LAO průmyslové systémy, s.r.o.

Zprávu o průběhu výběrového řízení naleznete na www stránkách ÚPT.

Evropská unie

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace