cs

en

ALISI-VZ-07: Svářečka optických vláken - zpráva o průběhu VŘ

6.4. 2011 15:24 Veřejné zakázky

Dne 24. 1. 2011 byla v souladu s doporučením hodnotící komise uzavřena kupní smlouva se společností Fibre Profesionals s.r.o.

Zprávu o průběhu výběrového řízení naleznete na www stránkách ÚPT.

Evropská unie

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace