cs

en

ALISI-VZ-08: Centrum pro přesné víceosé obrábění - zpráva o průběhu VŘ

18.11. 2010 12:39 Veřejné zakázky

Dne 22. 10. 2010 byla v souladu s doporučením hodnotící komise uzavřena kupní smlouva se společnostní NEWTECH s.r.o.

Zprávu o průběhu výběrového řízení naleznete na www stránkách ÚPT.

Evropská unie

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace