cs

en

ALISI-VZ-13 Pořízení souboru přístrojů pro mikrorheologická měření kombinovaná s mikroablacemi

13.12. 2011 14:29 Veřejné zakázky

Dne 12. 12. 2011 bylo zveřejněno oznámení o zakázce na pořízení souboru přístrojů pro mikrorheologická měření kombinovaná s mikroablacemi. Bližší informace o této veřejné zakázce naleznete na www stránkách ÚPT.

Evropská unie

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace