cs

en

ALISI-VZ-27 Aparatura pro vysokofrekvenční magnetronové naprašování

9.12. 2011 15:28 Veřejné zakázky

Dne 8. 12. 2011 bylo zveřejněno oznámení o zakázce na pořízení aparatury pro vysokofrekvenční magnetronové naprašování. Bližší informace o této veřejné zakázce naleznete na www stránkách ÚPT.

Evropská unie

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace