cs

en

Česká hlava 2013 udělena i letos těm nejlepším

21.2. 2014 12:49 Co se děje

Již od roku 2002 se každoročně předávají prestižní ceny nejlepším českým vědcům v soutěži zvané Česká hlava. K původně soukromé iniciativě (na začátku se do ní zapojil třeba Arnošt Lustig, aby využil zkušeností z USA, kde se podobná akce pořádá již léta) se postupně přidávaly i státní organizace. Chtějí tak přispět k popularizaci vědy a techniky i ke zvyšování společenské prestiže těchto oborů. Letos se Česká hlava předávala těm nejlepším v pražském Národním domě a my vám jednotlivé oceněné rádi představujeme:

Laureát Národní cena vlády Česká hlava Prof. PhDr. František Šmahel, DrSc., dr. h. c. mult. Filozofický ústav AV ČR – Centrum medievistických studií Praha František Šmahel je vynikající český historik, který se soustřeďuje na dějiny středověku, hlavně pak na období lucemburské dynastie a české reformace. Husitství bylo vždy nejen velkým tématem českých historiků, ale i objektem politiků a publicistů. Šmahel toto významné období našich dějin očišťuje od nacionálních i politických kontextů a pomáhá přehledně mapovat pozdně středověkou střední Evropu jako dobu obrovských politických, náboženských a kulturních pnutí před nastupující dobou novověku. Cena společnosti Kapsch (Invence ) byla udělena ředitelce Ústavu přístrojové techniky AV ČR v Brně paní Ing. Iloně Müllerové, Dr. Sc.
Cena byla udělena za dlouhodobý a systematický výzkum elektronových mikroskopů. Češi byli třetí na světě, kteří dokázali vyrobit elektronový mikroskop a Ing. Ilona Müllerová aktivně navázala na tuto tradici výzkumu elektronové optiky v Ústavu přístrojové techniky Brno. Navrhla a realizovala novou formu objektivové čočky, která umožňuje dokonalejší detekci obrazového signálů pro rastrovací elektronové mikroskopy. Cena Skupiny ČEZ (Patria ) Prof. Mikuláš Popovič MD, PdD. Institute of Human Virology and University of Maryland, Baltimore
Mikuláš Popovič se narodil v tehdejší Podkarpatské Rusi. Vystudoval medicínu v Bratislavě a v 80. letech odešel na stipendium do USA a vzhledem k problémům spojených s návratem do vlasti se rozhodl do USA emigrovat. S vlastí zůstal přesto v úzkém kontaktu a stal se mimo jiné zahraničním členem Učené společnosti ČR. Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (Industrie ) DVOŘÁK – svahové sekačky s. r. o. Sekačky Spider jsou zcela univerzální dálkově řízené žací stroje s vynikající vysokou svahovou dostupností, nízkonákladovým provozem a bezkonkurenční bezpečností provozu. Jedná se o zcela český výrobek. Cena Ministra životního prostředí ČR Ing. Roman Pavela, Ph. D. Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha Ruzyně Roman Pavela se věnuje výzkumu biologicky aktivních látek, především ve vztahu k agrochemikáliím. Agrochemikálie jsou ve většině případů zastoupeny syntetickými pesticidy, které však mnohdy zahubí kromě škůdce i další necílové organismy. Cena ministra školství , mládeže a tělovýchovy ČR (Doctorandus ) Mgr. Ondřej Maršálek, Ph. D. Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha
Práce Ondřeje Maršálka se zabývá molekulárními simulacemi působení ionizujícího záření na vodu a vlastnostmi takto vzniklého hydratovaného elektronu – elektronu (rozpuštěného ve vodě). Tyto děje probíhají na krátkých časových škálách setin až jednotek pikosekund, což je doba, za kterou světlo urazí zhruba třetinu milimetru. Jeho výpočty je detailně popisují, analyzují a pomáhají jejich pochopení. Cena Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (Gaudeamus ) Ing. Jiří Václavík Ústav organické technologie VŠCHT, Praha Jiří Václavík již ve svých 25 letech zaujal výsledkem své 5leté práce nejen českou vědeckou komunitu, ale i významné vědce v zahraničí. Jeho práce je věnována asymetrické transfer hydrogenaci, což je moderní syntetická metoda využitelná především ve farmaceutickém průmyslu. Mimořádná cena odborné poroty Česká hlava Společnost TAJMAC -ZPS, a. s. , Zlín
Za vysokou výzkumně vývojovou inovaci, která vedla k vyvinutí nového CNC vícevřetenového automatu – obráběcího stroje TMZ 642 CNC, dosahujícího svými parametry absolutní špičky. Výrobek v praxi potvrdil svou jedinečnost. Již se prodalo 46 strojů v celkové hodnotě 650 mil.

Evropská unie

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace