cs

en

České lasery: od „hříčky“ vědců po nanotechnologické aplikace

12.6. 2010 08:58 Napsali o nás

Hospodářské noviny, 10.6.2010

Laser od svého zrodu prošel obrovským vývojem, ať už jde o nové typy či šíři jejich využití. Avšak v době, kdy Theodore H. Maiman laser zkonstruoval, šíře jeho využití nebyla ještě jasná a byl spíše považován za fyzikální hříčku. Dnes už se s využitím laserů setkáváme denně: CD a DVD přehrávače, tiskárny, odstraňování zubního kamene, laserové operace, navigační systémy a podobně.

Československo bylo v době představení laseru ve stínu Železné opony, tím i jeho věda. Nezůstalo ale pozadu dlouho. Již v roce 1963 se do provozu uvedly tři různé typy laserů na pracovištích tehdejší ČSAV a Vojenského výzkumného ústavu. Jeden z nich – první československý plynový laser – byl zkonstruován i v brněnském Ústavu přístrojové techniky týmem vedeným Ing. Františkem Petrů.

„Úkolem Ústavu bylo vyvíjet přístroje pro ostatní ústavy ČSAV. Tým Františka Petrů se dřív věnoval infračervené spektroskopii, ale vynález laseru jej natolik inspiroval, že začal vyvíjet vlastní konstrukci helium-neonového laseru. Rok poté už byla ve výrobě. V následujících desetiletích pak tento typ laseru úspěšně zdokonalovali a využívali v průmyslové praxi,“ říká prof. Pavel Zemánek z Ústavu přístrojové techniky AV ČR.

Brněnský ústav se vědecké práci na poli laserové techniky věnuje od 60. let až dodnes. Modernější a výkonnější lasery se objeví i ve vybavení nově budovaného centra mikro- a nanotechnologií ALISI, které díky evropské dotaci z druhé prioritní osy OP VaVpI vyroste právě v areálu ústavu. Brněnští vědci lasery využívají k „superpřesným“ délkovým měřením s přesností milionkrát větší než 1 mm. Další téměř scifi oblastí zkoumání jsou optické mikromanipulační techniky, při kterých vědci využívají světlo laserů k zachycení, přemístění nebo i vytřídění mikroobjektů či živých mikroorganismů v prostoru.
Foto popis| První československý plynový laser z roku 1963

Evropská unie

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace