cs

en

Ceny Wernera von Siemense

6.3. 2014 09:19 Napsali o nás

7.2.2014 Lidové noviny:

Český Siemens ocenil nejlepší studenty, mladé vědce a vysokoškolské pedagogy.

Již po šestnácté byly předány Ceny Wernera von Siemense. Vítězové tradiční soutěže nejlepších mladých mozků získali od společnosti Siemens odměny v celkové výši 1,2 milionu korun. „Vítězné práce Ceny Wernera von Siemense jsou tradičně na vysoké úrovni a potvrzují kvalitu českého technického a přírodovědného vysokého školství,“ říká Eduard Palíšek, generální ředitel společnosti Siemens, a dodává: „Kvalitní výzkum a z něj vycházející inovace jsou nezbytné pro zabezpečení budoucí konkurenceschop­nosti české ekonomiky. Český Siemens prostřednictvím Ceny Wernera von Siemense podporuje zájem mladé generace o vědu a výzkum, oceňuje špičkové pedagogy a tím se snaží zvýšit prestiž technických a přírodovědných studijních oborů.“ Svým rozsahem, výší finančních odměn a historií patří Cena Wernera von Siemense mezi nejvýznamnější nezávislé iniciativy tohoto druhu v České republice. V dosavadních ročnících bylo oceněno 160 studentů, 12 pedagogů a 61 mladých vědců. V kategoriích pro nejlepší diplomové a disertační práce Cena Wernera von Siemense vedle studenta oceňuje také pedagoga–vedoucího práce. V kategoriích nejvýznamnější výsledek základního výzkumu a nejvýznamnější výsledek v oblasti vývoje a inovací jsou oceňovány mladé řešitelské týmy. Cena za nejvýznamnější výsledek základního výzkumu Fascinující technologie, dosud známá snad jen ze sci-fi filmů, právě s ní se do soutěže o Cenu Wernera von Siemense přihlásil profesor Pavel Zemánek se svým týmem. Jedná se o princip tažného (vlečného) paprsku, který dokáže rozhýbat objekty do různých směrů. Existenci vlečného paprsku experimentálně potvrdil právě badatelský tým z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd ČR(AV ČR). Vědcům se podařilo navrhnout geometrii laserových svazků, která umožnila transport mikroobjektů proti směru šíření fotonů laserového svazku. Na této problematice pracuje autorský tým z AV ČR již dvě desítky let.

http://www.isibrno.cz/…_2014_06.pdf

Evropská unie

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace