cs

en

Jihomoravské inovační centrum - inovační vouchery

18.5. 2011 11:17 Co se děje

Dne 16. 5. 2011 proběhlo v Brně slavnostní losování příjemců inovačních voucherů a náhradníků. Firmy mohly podávat žádosti o finanční podporu spolupráce s některou z brněnských vědecko-výzkumných organizací. Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. získal 2 podpořené zakázky, z toho jednu bez losování, která byla vybrána odbornou komisí jako jeden ze tří nejinovativnějších projektů. Inovační vouchery jsou osvědčeným nástrojem podpory transferu technologií, který pomáhá odbourávat bariéry mezi firmami a vědecko-výzkumnými institucemi. Více na www.inovacnivouchery.cz

Evropská unie

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace