cs

en

Návštěva zástupců MŠMT v ÚPT

17.3. 2010 15:09 Co se děje

Dne 9.3.2010 navštívili ÚPT zástupci Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Skupina osmi projektových a finančních manažerů a stavebních inženýrů v čele s vedoucím administrace projektů OP VaVpI Ing. Jiřím Kořínkem se během společně stráveného dopoledne seznámila se zástupci týmu ALISI a s místem realizace projektu.

Návštěvu uvítal ředitel ÚPT RNDr. Luděk Frank, DrSc. a ředitel projektu ALISI Prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. a stručně představili projekt. Následovala prohlídka čtyř vybraných laboratoří (svařování elektronovým svazkem, nukleární magnetická rezonance, laserová interferometrie, elektronový litograf), během které proběhly praktické ukázky technologií a jejich využitelnosti v aplikační sféře. Návstěvu završilo seznámení s místy plánované stavební činnosti.

Návštěva se stala důležitým krokem k prohloubení úspěšné komunikace mezi zástupci MŠMT a realizačního týmu ALISI.

Evropská unie

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace