cs

en

Dny otevřených dveří v ÚPT

5.11. 2010 09:04 Co se děje

V rámci nejrozsáhlejšího vědeckého festivalu v České republice nazvaného Týden vědy a techniky budou ve dnech 4. a 5. listopadu v ÚPT probíhat Dny otevřených dveří. Pro zájemce se tím nabízí jedinečná příležitost osobně se seznámit s výzkumnou činností pracovníků ÚPT a vznikajícího centra ALISI a nahlédnout do laboratoří, v nichž vznikají jejich unikátní výsledky. 

Dny otevřených dveří budou mít formu 90-ti minutových exkurzí 8–12 členných skupin, během nichž budou návštěvníci provedeni šesti laboratořemi:

  • Elektronová mikroskopie (Environmentální elektronový mikroskop)
  • Elektronová litografie (Elektronová litografie a syntetická holografie)
  • Speciální technologie (Svařování elektronovým paprskem)
  • Nukleární magnetická rezonance (NMR tomograf, silná magnetická pole)
  • Nízké teploty a supravodivosti (Vlastnosti kapalného hélia, kapalného dusíku, jev supravodivosti, vlastnosti látek za velmi nízkých teplot)
  • Laserová technika (Silové působení světla na mikroobjekty a mikroorganismy, lasery a jejich aplikace)

Všechny navštívené laboratoře jsou zároveň součástí projektu ALISI.

Termíny exkurzí:

  • Čtvrtek 4. listopadu 2010: od 9.00 do 17.45 hodin (předpokládaný konec cca v 19.15 hod)
  • Pátek 5. listopadu 2010: od 9.00 do 15.00 hodin (předpokládaný konec cca v 16.30 hod)

Vzhledem k omezené kapacitě je třeba se na exkurzi zaregistrovat.

Více informací získáte na oficiálních stránkách Týdne vědy a techniky, v tiskové zprávě, na webových stránkách ÚPT přímo u Ing. Jana Chládka, Ph.D. , tel.: 541514 232.

Evropská unie

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace