cs

en

Rozhodnutí o financování projektu

30.1. 2010 18:54 Co se děje

Dne 24.11 2009 podepsala ministryně školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Miroslava Kopicová Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (VaVpI) na projekt Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. s názvem Aplikační a vývojové laboratoře pokročilých mikrotechnologií a nanotechnologií (ALISI).

Dotaci z celkem 44 žádostí přijatých v první výzvě programu dosud dostaly pouze čtyři projekty.

Evropská unie

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace