cs

en

Slavnostní poklepání základního kamene laboratoří ALISI

20.4. 2010 12:47 Co se děje

V doprovodu inspirujících múz symbolizujících harmonickou propojenost základního a aplikovaného výzkumu proběhlo dne 19. dubna 2010 v přednáškovém sále Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. slavnostní poklepání základního kamene laboratoří ALISI. Tím byla veřejně zahájena realizace projektu ALISI. Programu se zúčastnila řada významných hostů v čele s předsedou Akademie věd České republiky.

Samotného poklepání kamene se ujali předseda AV ČR prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc. dr.h.c., zástupce MŠMT Dr. David Uhlíř, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Václav Božek, CSc., členka Vědecké rady AV ČR Ing. Ilona Müllerová, DrSc. a prorektor Masarykovy univerzity prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. s prorektorem VUT prof. RNDr. Michalem Kotoulem, DrSc. Všichni pak ve svých projevech vyjádřili potěšení a radost z úspěchu tohoto projektu a popřáli do jeho realizace hodně štěstí.

Spolu s programem slavnostního poklepání proběhla v ÚPT i tisková konference, jíž se zúčastnili zástupci tisku, rozhlasu a televize. Zprávy o projektu ALISI se tak dostaly na stránky řady českých deníků. Uvedeny jsou v sekci Aktuality.

Fotografie z poklepání:

Předseda AV ČR prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc. dr.h.c., zástupce MŠMT Dr. David Uhlíř

Předseda AV ČR prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc. dr.h.c., zástupce MŠMT Dr. David Uhlíř

Zástupkyně ředitele ALISI Ing. Ilona Mullerova a náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Václav Božek, CSc.

Členka Vědecké rady AV ČR Ing. Ilona Müllerová, DrSc.a náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Václav Božek, CSc.

Prorektor Masarykovy univerzity prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. s prorektorem VUT prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc

Prorektor Masarykovy univerzity prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. s prorektorem VUT prof. RNDr. Michalem Kotoulem, DrSc

Evropská unie

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace