cs

en

ÚPT součástí projektu Inovační vouchery

13.5. 2010 12:41 Co se děje

Od 26.4.2010 až do 17.6.2010 mohou firmy v české republice podat žádost o inovační voucher v hodnotě až 150 000 Kč.

Inovační vouchery jsou unikátním nástrojem podpory spolupráce podniků s brněnskými vědecko-výzkumnými institucemi. Jde o jednorázovou účelovou dotaci až do výše 150 000 Kč určenou na nákup znalostí od zástupců výzkumné sféry v Jihomoravském kraji.
Systém podpory prostřednictvím Inovačních voucherů je inspirován podobným nástrojem, který funguje v Holandsku, Irsku a dalších zemích. Předpokladem funkčnosti nástroje je minimální administrativní náročnost schvalovacích a monitorovacích procedur. Také proto proběhne konečný výběr příjemců dotace formou losování. finanční zdroje pro vouchery poskyuje statutární město Brno, implementační agentruou je jihomoravské inovační centrum.

Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.v projektu vystupuje jako poskytovatel znalostí.
Kontaktními osobami pro projekt inovačních voucherů na ÚPT jsou Ing. Bohdan Růžička,Ph.D. a Ing. Oldřich Sobotka, MBA.

Veškeré informace a aktuality naleznete na webu www.inovacnivouchery.cz
Podívejte se na informační letákInovační vouchery

Evropská unie

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace