cs

en

ÚPT uspěl při losování Inovačních voucherů

1.7. 2010 11:00 Co se děje

Od 26. 4. 2010 až do 17. 6. 2010 předkládaly firmy v rámci druhé výzvy žádost o inovační voucher v hodnotě až 150 000 Kč.

Celkem se v letošní výzvě se sešlo 136 žádostí, z nichž po kontrole požadovaných kritérií do slosování postoupilo 109. Mezi nimi bylo i 7 žádostí, u nichž jako poskytovatel znalostí figuroval Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. Ten se tak v ukončené výzvě stal mezi čtyřmi zástupci Akademie věd ústavem s největším aplikačním potenciálem.

Ve slosování, které proběhlo 29. 6. 2010 na brněnské Nové radnici, bylo vybráno celkem 55 úspěšných žadatelů z řad podniků, jejichž projekty spolupráce s brněnskými výzkumnými institucemi budou podpořeny dotacemi v celkové hodnotě 7,2 milionu korun. Dva z těchto úspěšných žadatelů budou spolupracovat s Ústavem přístrojové techniky AV ČR.

Více informací o úspěšných firmách naleznete v naší tiskové zprávě


Inovační vouchery jsou unikátním nástrojem podpory spolupráce podniků s brněnskými vědecko-výzkumnými institucemi. Umožňují firmě plně se soustředit na byznys, zatímco výzkumník dodá znalosti potřebné pro inovace. Vzájemná spolupráce proto přináší vysokou přidanou hodnotu, která může výrazně posílit konkurenceschopnost zúčastněných aktérů.

Veškeré informace a aktuality o inovačních voucherech naleznete na webu www.inovacnivouchery.cz.Inovační vouchery

Evropská unie

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace