cs

en

Vydána rozšířená česká verze Průvodce aplikačními možnostmi Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

3.12. 2010 15:32 Co se děje

Na základě pozitivního ohlasu odborných partnerů i laické veřejnosti byla v posledních dnech nově vydána rozšířená česká verze Průvodce aplikačními možnostmi Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Stejně jako anglická varianta obsahuje i tato publikace rozsáhlý přehled výzkumných témat, které mají vysoký potenciál z hlediska uplatnitelnosti v praxi, který byl orpoti první české verzi dokonce rozšířen o podrobnější popis témat, která nabízí tým elektronové mikroskopie a elektronové liografie, a doplněn o zcela nové kapitoly představující nabídku týmu magnetické rezonance a týmu měření a zpracování biosignálů.

Pro získání tištěné publikace můžete kontaktovat pracovníky realizačního týmu, v elektronické podobě je volně ke stažení na www stránkách projektu ALISI v sekci download.

Evropská unie

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace