cs

en

Zahájení realizace projektu

10.2. 2010 11:31 Co se děje

Dne 1.1.2010 byla zahájena realizace projektu Aplikační a vývojové laboratoře pokorčilých mikrotechnologií a nanotechnologií (ALISI).

Cílem projektu je vybudovat moderně vybavené centrum zasahující do oblastí diagnostiky a technologií, které využívají metod magnetické rezonanční tomografie, laserové interferometrie a spektroskopie, měření a vyhodnocování biosignálů, elektronové mikroskopie a litografie, svařování elektronovým a laserovým paprskem, magnetronového naprašování a kryogeniky ke konstrukci nových přístrojů a systémů.

Evropská unie

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace