cs

en

Zahájení stavebních prací se rychle blíží

22.10. 2010 11:50 Co se děje

V souvislosti s realizací projektu ALISI budou již v nejbližších dnech zahájeny stavební práce v areálu ÚPT. Ty naváží na aktuálně probíhající přípravu staveniště a přilehlých prostor.

V rámci stavebních prací dojde k rozšíření laboratoří magnetické rezonance a vybudování nového objektu laboratoří technologií o celkové ploše 1 583 m2. Realizace stavebních prací bude podle plánovaného harmonogramu ukončena do konce roku 2012.

Pro další informace sledujte aktuality na našich www stránkách.

Příprava na zahájení stavebních prací na místě budoucího objektu laboratoří technologií

Příprava na zahájení stavebních prací na místě budoucího objektu laboratoří technologií

Evropská unie

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace