cs

en

Aktuality

Výstava v brněnském Urban centru prozradí, kde a jak se dělá věda

6.3. 2014 10:21 Co se děje

Akademie věd ČR Jaká vědecko-výzkumná pracoviště se v jihomoravské metropoli nacházejí a jaké projekty v nich vznikají, o tom informuje nová výstava Věda a výzkum pro inovace v Urban centru na Staré radnici v Brně. K vidění bude od 18. února až do poloviny dubna. Kdysi bylo Brno městem textilního průmyslu, dnes se profiluje jako centrum vědy, výzkumu a inovací. Co návštěvníky nové výstavy čeká? Seznámit se mohou s historií města a s jeho postupným vývojem až k současnému vědecko-výzkumnému zaměření. „Výstava představí Brno jako město vědy, výzkumu a inovací, kde vznikají projekty posilující jeho pozici centra špičkové vědy. Mělo k tomuto směřování velký potenciál spočívající jak v jeho výhodné poloze, tak v zázemí mnoha kvalitních univerzit,” uvedla vedoucí Kanceláře strategie města MMB Marie Zezůlková. Na velkých panelech se představují jednotlivá vědecko-výzkumná pracoviště, která pomáhají současnému základnímu i aplikovanému výzkumu v Jihomoravském kraji dosáhnout nejvyšší úrovně. Malé postery pak informují o konkrétních projektech a úspěších pracovišť a nechybí ani mapa jejich rozmístění či fotografie. Vědeckými pracovišti jsou například laboratoře mikro-a nanotechnologií ALISI, Středoevropský technologický institut CEITEC,centrum výzkumu globální změny CzechGlobe, Centrum nových technologií pro strojírenství NETME, Mezinárodní centrum klinického výzkumu ICRC, národní superpočítačové centrum IT4Innovations, Regionální centrum aplikované molekulární onkologie RECAMO, Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí RECETOX, Centrum senzorických, informačních a komunikačních systémů SIX a další.

http://www.novinky.cz/…la-veda.html

Ceny Wernera von Siemense

6.3. 2014 09:19 Napsali o nás

7.2.2014 Lidové noviny:

Český Siemens ocenil nejlepší studenty, mladé vědce a vysokoškolské pedagogy.

Již po šestnácté byly předány Ceny Wernera von Siemense. Vítězové tradiční soutěže nejlepších mladých mozků získali od společnosti Siemens odměny v celkové výši 1,2 milionu korun. „Vítězné práce Ceny Wernera von Siemense jsou tradičně na vysoké úrovni a potvrzují kvalitu českého technického a přírodovědného vysokého školství,“ říká Eduard Palíšek, generální ředitel společnosti Siemens, a dodává: „Kvalitní výzkum a z něj vycházející inovace jsou nezbytné pro zabezpečení budoucí konkurenceschop­nosti české ekonomiky. Český Siemens prostřednictvím Ceny Wernera von Siemense podporuje zájem mladé generace o vědu a výzkum, oceňuje špičkové pedagogy a tím se snaží zvýšit prestiž technických a přírodovědných studijních oborů.“ Svým rozsahem, výší finančních odměn a historií patří Cena Wernera von Siemense mezi nejvýznamnější nezávislé iniciativy tohoto druhu v České republice. V dosavadních ročnících bylo oceněno 160 studentů, 12 pedagogů a 61 mladých vědců. V kategoriích pro nejlepší diplomové a disertační práce Cena Wernera von Siemense vedle studenta oceňuje také pedagoga–vedoucího práce. V kategoriích nejvýznamnější výsledek základního výzkumu a nejvýznamnější výsledek v oblasti vývoje a inovací jsou oceňovány mladé řešitelské týmy. Cena za nejvýznamnější výsledek základního výzkumu Fascinující technologie, dosud známá snad jen ze sci-fi filmů, právě s ní se do soutěže o Cenu Wernera von Siemense přihlásil profesor Pavel Zemánek se svým týmem. Jedná se o princip tažného (vlečného) paprsku, který dokáže rozhýbat objekty do různých směrů. Existenci vlečného paprsku experimentálně potvrdil právě badatelský tým z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd ČR(AV ČR). Vědcům se podařilo navrhnout geometrii laserových svazků, která umožnila transport mikroobjektů proti směru šíření fotonů laserového svazku. Na této problematice pracuje autorský tým z AV ČR již dvě desítky let.

http://www.isibrno.cz/…_2014_06.pdf

Lovci záhad - Podivný kámen z vesmíru

4.3. 2014 15:51 Napsali o nás

Pro populárně-naučný seriál „Lovci záhad“ byl natočen další díl s názvem „Podivný kámen z vesmíru“.

V tomto díle je řešena záhada neznámého kamene s pomocí zdejších pracovníků vědecko-výzkumného centra.

Natočen byl v zrekonstruovaných prostorách ÚPT AV ČR, v nových laboratořích a s přístroji pořízenými z projektu – ALISI.

Díl je natočen velice poutavě jak pro mladší, tak starší diváky, zajímající se o vědu a techniku.

http://decko.ceskatelevize.cz/lovci-zahad

Z filmového žánru: Detektivní příběhy ze světa vědy a techniky

Česká hlava 2013 udělena i letos těm nejlepším

21.2. 2014 12:49 Co se děje

Již od roku 2002 se každoročně předávají prestižní ceny nejlepším českým vědcům v soutěži zvané Česká hlava. K původně soukromé iniciativě (na začátku se do ní zapojil třeba Arnošt Lustig, aby využil zkušeností z USA, kde se podobná akce pořádá již léta) se postupně přidávaly i státní organizace. Chtějí tak přispět k popularizaci vědy a techniky i ke zvyšování společenské prestiže těchto oborů. Letos se Česká hlava předávala těm nejlepším v pražském Národním domě a my vám jednotlivé oceněné rádi představujeme:

Laureát Národní cena vlády Česká hlava Prof. PhDr. František Šmahel, DrSc., dr. h. c. mult. Filozofický ústav AV ČR – Centrum medievistických studií Praha František Šmahel je vynikající český historik, který se soustřeďuje na dějiny středověku, hlavně pak na období lucemburské dynastie a české reformace. Husitství bylo vždy nejen velkým tématem českých historiků, ale i objektem politiků a publicistů. Šmahel toto významné období našich dějin očišťuje od nacionálních i politických kontextů a pomáhá přehledně mapovat pozdně středověkou střední Evropu jako dobu obrovských politických, náboženských a kulturních pnutí před nastupující dobou novověku. Cena společnosti Kapsch (Invence ) byla udělena ředitelce Ústavu přístrojové techniky AV ČR v Brně paní Ing. Iloně Müllerové, Dr. Sc.
Cena byla udělena za dlouhodobý a systematický výzkum elektronových mikroskopů. Češi byli třetí na světě, kteří dokázali vyrobit elektronový mikroskop a Ing. Ilona Müllerová aktivně navázala na tuto tradici výzkumu elektronové optiky v Ústavu přístrojové techniky Brno. Navrhla a realizovala novou formu objektivové čočky, která umožňuje dokonalejší detekci obrazového signálů pro rastrovací elektronové mikroskopy. Cena Skupiny ČEZ (Patria ) Prof. Mikuláš Popovič MD, PdD. Institute of Human Virology and University of Maryland, Baltimore
Mikuláš Popovič se narodil v tehdejší Podkarpatské Rusi. Vystudoval medicínu v Bratislavě a v 80. letech odešel na stipendium do USA a vzhledem k problémům spojených s návratem do vlasti se rozhodl do USA emigrovat. S vlastí zůstal přesto v úzkém kontaktu a stal se mimo jiné zahraničním členem Učené společnosti ČR. Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR (Industrie ) DVOŘÁK – svahové sekačky s. r. o. Sekačky Spider jsou zcela univerzální dálkově řízené žací stroje s vynikající vysokou svahovou dostupností, nízkonákladovým provozem a bezkonkurenční bezpečností provozu. Jedná se o zcela český výrobek. Cena Ministra životního prostředí ČR Ing. Roman Pavela, Ph. D. Výzkumný ústav rostlinné výroby, Praha Ruzyně Roman Pavela se věnuje výzkumu biologicky aktivních látek, především ve vztahu k agrochemikáliím. Agrochemikálie jsou ve většině případů zastoupeny syntetickými pesticidy, které však mnohdy zahubí kromě škůdce i další necílové organismy. Cena ministra školství , mládeže a tělovýchovy ČR (Doctorandus ) Mgr. Ondřej Maršálek, Ph. D. Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, Praha
Práce Ondřeje Maršálka se zabývá molekulárními simulacemi působení ionizujícího záření na vodu a vlastnostmi takto vzniklého hydratovaného elektronu – elektronu (rozpuštěného ve vodě). Tyto děje probíhají na krátkých časových škálách setin až jednotek pikosekund, což je doba, za kterou světlo urazí zhruba třetinu milimetru. Jeho výpočty je detailně popisují, analyzují a pomáhají jejich pochopení. Cena Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR (Gaudeamus ) Ing. Jiří Václavík Ústav organické technologie VŠCHT, Praha Jiří Václavík již ve svých 25 letech zaujal výsledkem své 5leté práce nejen českou vědeckou komunitu, ale i významné vědce v zahraničí. Jeho práce je věnována asymetrické transfer hydrogenaci, což je moderní syntetická metoda využitelná především ve farmaceutickém průmyslu. Mimořádná cena odborné poroty Česká hlava Společnost TAJMAC -ZPS, a. s. , Zlín
Za vysokou výzkumně vývojovou inovaci, která vedla k vyvinutí nového CNC vícevřetenového automatu – obráběcího stroje TMZ 642 CNC, dosahujícího svými parametry absolutní špičky. Výrobek v praxi potvrdil svou jedinečnost. Již se prodalo 46 strojů v celkové hodnotě 650 mil.

Dny otevřených dveří v rámci festivalu Týden vědy a techniky

21.2. 2014 11:06 Co se děje

Ústav přístrojové techniky Akademie věd otevře 7. a 8. listopadu své laboratoře veřejnosti. Dny otevřených dveří tady proběhnou v rámci festivalu Týden vědy a techniky, které pořádá Akademie věd. Letos s podtitulem Fascinace světem. Třináctý ročník festivalu Týden vědy a techniky proběhne od 1. do 15. listopadu, Dny otevřených dveří v Ústavu přístrojové techniky pak ve čtvrtek 7. a pátek 8. listopadu. Exkurze začínají shodně po oba dny v 9 hodin, poslední vstup bude ve čtvrtek v 17.45, v pátek pak ve 14.30. Po skončení každé exkurze bude následovat vystoupení ÚDiF – Úžasného divadla fyziky. Zájemci v průběhu hodinu a půl dlouhé exkurze nahlédnou do šesti laboratoří, čekají na ně například lasery, tomografy, litograf, nahlédnou tak do tajů několika vědeckých oborů – mezi nimi elektronové mikroskopie, medicíny nebo biologie. Například laboratoř kryogeniky, která spolupracuje také s vědci ve švýcarském CERNu, návštěvníkům ukáže základy oboru nízkých teplot, půjde doslova o fyzikální triky s kapalným dusíkem, vakuem, héliem a velmi nízkými teplotami. U magnetu o síle 9,4 tesly odborníci na biomedicínské signály zase vysvětlí, jak se podílí na vývoji metod pro diagnostiku a terapii schizofrenie nebo Parkinsonovy choroby. Vědci z oboru laserové techniky demonstrují pomocí optické pinzety tažný paprsek v mikrosvětě. Tahákem bude elektronový mikroskop, vědci familiárně přezdívaný „Mamut“, ve kterém je stejný tlak jako na nízkých oběžných dráhách Země, tedy 10–8 pascalů. Další mikroskop vyzvětšuje biologické vzorky, například křídlo motýla až na úroveň nanočástic. Návštěvníci se mohou těšit také na hologramy nebo základy svařování elektronovým svazkem, odkud si odnesou vlastní fotografii vygravírovanou do nerezové destičky. Otevřené laboratoře v Ústavu přístrojové techniky: Elektronová mikroskopie • Vysokorozlišovací rastrovací elektronový mikroskop Elektronová litografie • Elektronová litografie a syntetická holografie Speciální technologie • Svařování elektronovým paprskem Nukleární magnetická rezonance • NMR 9.4T tomograf, silná magnetická pole, zobrazování zvířat (off-line ukázky) Nízké teploty a supravodivost • Vlastnosti kapalného hélia, kapalného dusíku, jev supravodivosti, vlastnosti látek za velmi nízkých teplot Laserová technika • Silové působení světla na mikroobjekty a mikroorganismy, lasery a jejich využití pro měření délky, technologické aplikace laserem. Termíny exkurzí v Ústavu přístrojové techniky: Čtvrtek 7. listopadu 2013: 9:00, 10:45, 12:45, 14:30, 16:15, 17:45 (předpokládaný konec cca v 20.00 hod). Pátek 8. listopadu 2013: 9:00, 10:45, 12:45, 14:30 (předpokládaný konec cca v 17.30 hod)

Na Týdnu vědy si lidé vyrobí čočku i uslyší přednášku o zlatě

21.2. 2014 10:45 Napsali o nás

Jihomoravská část celorepublikového festivalu Akademie věd ČR Týden vědy a techniky potrvá do 15. listopadu. Na návštěvníky čekají dny otevřených dveří, výstavy a přednášky.

BRNO Fascinace světem je mottem dalšího ročníku Týdne vědy a techniky, který pořádá Akademie věd ČR v Brně a dalších devíti městech republiky. Cílí přitom především na studenty středních škol, ovšem na své si přijdou i ostatní. Pracovníci Akademie věd ČR ve dnech otevřených dveří zpřístupní svá pracoviště, aby představili aktuální výzkumné projekty, nejmodernější přístroje a přiblížili poslední objevy. Festival začíná zítra, potrvá až do 15. listopadu. „Letošní ročník se věnuje převážně novým objevům. Svět je stále plný úkazů a nejasností, jejichž příčiny a důsledky se snažíme zkoumat,“ uvedl Předseda Akademie věd ČR Jiří Drahoš.

Výstavy: zásadní české objevy

Festival na jižní Moravě zahájí výstava v Technickém muzeu v Brně s názvem Vynálezci a vynálezy, která potrvá až do konce celé akce. Návštěvníci si prohlédnou zásadní objevy více než dvaceti českých vědců, které se postupně protlačily do běžného života. Letošní novinkou Týdne vědy a techniky je interaktivní výstava o Otto Wichterlem, která v neděli zaplaví Galerii Vaňkovka. Lidé si na ní mohou vyrobit oční čočku nebo změřit zrak.

Přednášky: laser i mikrosvět

Součástí brněnské části festivalu je čtveřice odborných přednášek. V pondělí od 17 hodin pohovoří v Literární kavárně knihkupectví Academia na náměstí Svobody Zdeněk Buchta z Ústavu přístrojové techniky na téma měření délky pomocí světla žárovky a laseru.

O den později v 16 hodin v Technickém muzeu na něj naváže povídáním o novém pohledu na atomy vodíku a nejpevnějším existujícím materiálu grafenu Pavel Ošmera z Fakulty strojního inženýrství VUT.
Ve středu v 19 hodin vystoupí v Moravské zemské knihovně Vladimír Wagner z Ústavu jaderné fyziky Akademie věd ČR. Bude hovořit o objevech souměrnosti v mikrosvětě. Sérii přednášek zakončí 12. listopadu od 11 hodin Michaél Londésborough z Ústavu anorganické chemie Akademie věd ČR. V planetáriu na Kraví hoře budou jeho tématem objevy týkající se zlata, uhlí a vody a především potenciál těchto látek v budoucnosti.

Po síti za vědci v Praze

Týden vědy nabídne návštěvníkům přes pět set akcí po celé České republice. Podobně jako loni plánují organizátoři na internetu živě vysílat přednášky zahraničních vědců v Praze. Zájemci je později najdou na stránkách http://www.tydenvedy. cz v digitálním archivu.


VÝBĚR Z PROGRAMU Týden vědy a techniky v Brně Dny otevřených dveří Ústav přístrojové techniky AV ČR 7. listopadu, 9.00–17.45 8. listopadu, 9.00–15.00 Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR 7. listopadu, 10.00–15.00 Centrum výzkumu globální změny AV ČR 8. listopadu, 9.30–11.30 Výstavy Vynálezci a vynálezy 1.–15. listopadu, 10.00–17.00 Technické muzeum v Brně Otto Wichterle – vědec a vynálezce 3.–10. listopadu Galerie Vaňkovka

Regionální mutace| Mladá fronta DNES – jižní Morava

URL| http://archiv.newton.cz/…9926f649.asp

Vědci mají metodu, jak zkoumat živé tvory elektronovým přístrojem

21.2. 2014 10:39 Napsali o nás

Brno 3. září (ČTK) – Studium živých organismů pomocí upraveného elektronového mikroskopu umožňuje nová metoda, která vznikla v brněnském Ústavu přístrojově techniky Akademie věd ČR. Dosud bylo možné pozorovat živou tkáň jen optickými přístroji. Článek s popisem metody zveřejnil americký časopis Microscopy and Microanalysis, řekla dnes ČTK Adriana Hollandová z mediálního zastoupení ústavu. Metoda může najít uplatnění v biologii, farmacii i potravinářství.

Studovat živé organismy v klasickém elektronovém mikroskopu je kvůli velmi nízkému tlaku plynů v okolí vzorku nemožné. Vzorky se upravují speciálními metodami – chemicky fixují, vysoušejí, pokrývají elektricky vodivou vrstvou nebo zmrazují. Doposud tak věda dokázala dlouhodobě studovat živé organismy pouze světelným, neboli optickým mikroskopem, který má obvykle nižší rozlišení a menší hloubku ostrosti.

Vědcům z brněnských Aplikačních laboratoří pokročilých mikrotechnologií a nanotechnologií (ALISI) se však opakovaně daří elektronovým svazkem pozorovat živé roztoče, kteří experiment bez zjevných následků přežijí. Používají k tomu originálně upravený environmentální rastrovací elektronový mikroskop. Na metodě spolupracovali s japonským expertem.

„Na základě matematicko-fyzikálních simulací jsme navrhli postup, kdy na povrchu roztoče nebo jakékoliv živé tkáně vytvoříme ochrannou vodní vrstvu. Tu v určitém momentu řízeně odpaříme, provedeme pozorování a zase roztoče přikryjeme vrstvičkou vody,“ vysvětlila princip nové metody členka týmu Eva Tihlaříková.

Objev by mohl vytvořit most mezi optickou a elektronovou mikroskopií. Studium živých vzorků mikroskopem s lepšími vlastnostmi skýtá široké možnosti uplatnění, například při pozorování reakcí roztočů a jiných parazitů na různé prostředí, hubící látky či speciálně vyvíjené textilie. Metoda také pomůže lépe pochopit životní prostředí potravinových škůdců, plísní a kvasinek a vyvíjet proti nim účinnější obranu.

Vědci nyní chtějí získat nový environmentální rastrovací elektronový mikroskop s jinými technickými parametry, který znovu upraví podle své unikátní metody. Poté se pokusí studovat živé vzorky s výrazně větším rozlišením a v podmínkách velmi nízkých hodnot urychlovacího napětí elektronového svazku. Zároveň zkusí na vzorky působit různými změnami vnějších podmínek a ve spolupráci s biology studovat jejich reakce, uvedl vedoucí výzkumné skupiny Vilém Neděla.

Mezinárodní strojírenský veletrh v Brně

21.2. 2014 10:25 Napsali o nás

10.10.2013 16:19 „Brno je kolébkou mikroskopie, 40 procent světové výroby elektronových mikroskopů vychází odsud,“ zní z Ústavu Přístrojové techniky

V pavilonu C najdete stánek Ústavu Přístrojové techniky (ÚPT). Zaměstnanci v něm prezentují laserový detektor odchylek. Používá se pro měření jednotlivých rozměrů specializovaných výkovků, které jsou v procesu výroby, a tudíž mají povrchovou teplotou blížící se hodnotě 1000 °C. Výzkum a vývoj tohoto zařízení byl realizován ve spolupráci s průmyslovým partnerem, s brněnskou firmou MESING.

Ústav je zajímavý také tím, že se nestará jenom o vývoj nového produktu na papíře, ale dokážou ho i technicky vyrobit. „Jako jeden z mála ústavů jsme schopni vyvinout celý stroj a ne jenom technologii na papíru,“ popisuje pracovník ústavu Jan Řeřucha.

Zabývají se i mikroskopií, která je důležitou součástí brněnského průmyslu, jak podotýká Řeřucha. „Brno kolébkou mikroskopie, protože 40 procent světové výroby elektronových mikroskopů vychází z Brna. Říká se, že Brno je městem mikroskopů,“ dodává.

ÚPT chystá na říjen i týdenní kurz mikroskopie. Půjde o šestý ročník Podzimní školy základů elektronové mikroskopie, která je svou velikostí jediná v Česku. Registrace do ní byla 15 minut po spuštění plná. Je v ní místo pro 70 posluchačů. Školení je koncipováno jako pětidenní teoretický kurz s praktickými demonstracemi v laboratořích.

"Kurzy jsou určeny především pro postgraduální studenty a začínající pracovníky v oblasti elektronové mikroskopie,“ uvedl za pořadatele Vilém Neděla.

Konference LASER 53

5.9. 2013 09:46 Co se děje

30. října – 1. listopadu 2013, Zámecký hotel Třešť.


Letos opět pořádáme ve spolupráci s našimi partnery konferenci LASER 53. Na této akci se mají možnost potkal lidé s různých oborů se společným jmenovatelem „laser“ a vyměňovat si novinky z této oblasti.

Další informace na stránkách konference http://alisi.isibrno.cz/laser53

Slavnostní otevření laboratoří ALISI

6.3. 2013 14:34 Co se děje

Dne 30. května 2013 se bude v prostorách přednáškovém sále Ústavu přístrojové techniky na Královopolské 147 v Brně konat Slavnostní otevření laboratoří ALISI.

Více informací a přihlašovací formulář naleznete na zde.

Vzhledem k omezené kapacitě sálu a ostatních prostor preferujeme účast pouze pro zvané.

Evropská unie

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace