cs

en

Aktuality

I mikrometr jim bude velký

26.4. 2010 13:36 Napsali o nás

Lidové noviny, 20.4.2010, autor: Miloš Šenkýř

Projekt ALISI – Nové laboratoře za stovky stovky milionů už začínají vyrůstat

Měřit s přesností na miliardtinu metru chtějí brněnští vědci. Také druh bakterie poznají, aniž se buňky dotknou.

BRNO Až stokrát větší detaily než nyní uvidí vědci z brněnského Ústavu přístrojové techniky Akademie věd ČR. Slibují ukázat doslova zázraky, které se dějí ve světě, kde i mikrometr, tisícina milimetru, je velká vzdálenost.

„Budeme používat například laserové svazky k okamžité identifikaci mikroorganismů, třeba k určení druhu bakterií na stěru ze sliznice,“ popisuje jeden z cílů nového projektu laboratoří ALISI jejich ředitel Pavel Zemánek.

První přístroje v prostorách ústavu již fungují, hvězdami se ale vědci mají stát po zprovoznění nových laboratoří za tři roky. Jen přístrojové vybavení pro ně přijde na více než tři sta milionů korun.

„Je důležité, že ALISI není jen záležitostí pro základní výzkum, ale i aplikovaný, umožňuje i spojení s praxí. Projekt tohoto rozsahu není pro Akademii věd, ale často ani pro univerzity typický,“ poznamenal včera předseda akademie Jiří Drahoš.

V laboratořích v královopolském areálu ústavu by mělo najít zázemí na šest desítek výzkumníků. Ti budou pracovat s magnetickou rezonancí, ale také lasery, elektronovými litografy a mikroskopy a dalšími přístroji. „Vybavení umožní například svařování elektronovým a laserovým paprskem, což umožní spojení jinak nesvařitelných kovů, jako jsou hliník a titan či nikl a stříbro,“ poznamenal Zemánek další ze záměrů.

Umět mají měřit s přesností na nanometr, což už se zvolna blíží čtyřnásobku vzdálenosti atomů v pevných látkách.

Projekt bude stát 433 milionů korun, přičemž 85 procent pochází z fondů EU. ALISI, což je zkratka anglické verze názvu Aplikačních a vývojových laboratoří pokročilých mikrotechnologií a nanotechnologií, je jedním z mála projektů operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace, které již mají příspěvek jistý. Je sice menší než plánovaná brněnská centra excelence CEITEC a ICRC, ale právě s nimi bude spolupracovat, stejně jako s dalšími podniky. Těm má pomoci s objevy nových postupů, ale třeba i se zdokonalením výroby.

Evropská unie poskytne i část peněz na „rozjezd“ laboratoří. Pak ale na sebe musejí vydělávat samy – minimálně třicet procent by měly získat od firem, které využijí výsledky jejich práce. Zbytek použijí ze státních grantů, o něž se hodlají ucházet. „Peníze, které od státu dostává Akademie věd jako instituce, kryje 55 procent nákladů, zbytek již nyní musíme získávat,“ podotkl Drahoš. Podle něj však brněnské pracoviště tuto šanci má.


Projekt ALISI

Hlavní bude v podzemí

Budova, jejíž stavba včera začala, má v podzemí skrývat osm laboratoří s moderním vybavením. Například pořízení elektronového litografu má stát 60 milionů korun, zhruba stejně také supermoderní magnetická rezonance. Přístroje přijdou na celkem asi 300 milionů korun, stavba budovy na dalších sto milionů.

Online verze článku: I mikrometr jim bude velký

V Brně do tří let vyrostou laboratoře, které se zaměří na diagnostiku a nové technologie

26.4. 2010 13:31 Napsali o nás

iHNed.cz, 19.4.2010, rubrika: Digi a věda

V pondělí byla poklepáním na základní kámen v Brně zahájena výstavba nových vývojových laboratoří Ústavu přístrojové techniky AV ČR. Laboratoře, které by měly vzniknout do roku 2013, se zaměří především na dva výzkumné programy – diagnostické metody a pokročilé technologie.

„Výzkum bude zasahovat do oblasti diagnostiky a technologií, které využívají metod magnetické rezonance, laserové interferometrie a spektroskopie, elektronové mikroskopie a litografie či svařování elektronovým a laserovým paprskem,“ uvedl ředitel laboratoří ALISI Pavel Zemánek.

Unikátní metodou brněnského ústavu je podle něj například metoda svařování „nesvařitelných“ kovů s jinou teplotou tání, například hliníku a titanu nebo niklu a stříbra.

Peníze z operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (VaVpi) jsou určeny převážně na modernizaci laboratorního a přístrojového vybavení ústavu. Za zhruba 100 milionů korun vznikne i nový pavilon, v němž bude mimo jiné osm podzemních laboratoří a dvě patra s pracovnami a výpočetní technikou.

Nové přístrojové vybavení bude stát asi 260 milionů korun. Jedním z nejdražších přístrojů, které podle Zemánka není možné jinak než koupí získat, je elektronový litograf za 60 milionů korun. Zhruba stejnou částku ústav vydá za nový systém magnetické rezonanční tomografie. „Systém umožní až stokrát zlepšit prostorové rozlišení této metody,“ podotkl Zemánek.

Podle pravidel pro udělování dotací musí ústav 30 procent provozu laboratoří hradit sám, tedy z peněz za spolupráci s komerční sférou. Ústav již nyní spolupracuje například s firmami zaměřenými na optiku (Meopta, FEI, Tescan), Fakultní nemocnicí u svaté Anny či Mayo Clinic v USA a hodlá s nimi spolupracovat i nadále.

Práci v laboratořích najde šest desítek odborníků, z toho třetina míst nově vznikne. Projekt bude stát 433 milionů korun, přičemž 85 procent pochází z fondů EU.

V Brně do tří let vyrostou laboratoře, které se zaměří na diagnostiku a nové technologie

V Brně vyrostou nové laboratoře. Za 432 milionů korun

26.4. 2010 13:27 Napsali o nás

Deník, 19.4.2010, autor: Tereza Bartošíková

Brno  – Pomocí elektronů se dají svařovat materiály, které mají rozdílné teploty tavení. Takto budou svařovat brněnští vědci v laboratořích Alisi. Ty vyrostou v areálu Ústavu přístrojové techniky Akademie věd do roku 2012.

Akademie věd chce zrekonstruovat stávající laboratoře v Brně – Králově Poli a postavit tam novou budovu. „V budově bude osm podzemních laboratoří a práci tam najde asi šedesát vědců,“ uvedl projektový manažer Bohdan Růžička.

Projekt nových laboratoří se ucházel o peníze z Evropské unie. „Uspěli jsme a proto do Brna přiteče skoro 432 milionů korun,“ sdělil Růžička. Čtvrtina částky půjde na výstavbu nových laboratoří a zbytek peněz pokryje vybavení laboratoří. „Jedním z nejdražších přístrojů je například elektronový litograf, která stojí šedesát milionů korun,“ informoval ředitel projektu Pavel Zemánek. Tento stroj umí vytvořit například hologram.

Vědci už také naplánovali, jak budou spolupracovat s firmami. „Už teď se podílíme na projektech firem Optaglio nebo Meopta a spolupracujeme s Fakultní nemocnicí U svaté Anny i se vznikajícím Centrem klinického výzkumu v Brně,“ řekl Zemánek. Dodal, že nové laboratoře Alisi tak pomůžou k rozšíření spolupráce s českými i zahraničními vědci.

Online verze článku: V Brně vyrostou nové laboratoře. Za 432 milionů korun

Slavnostní poklepání základního kamene laboratoří ALISI

20.4. 2010 12:47 Co se děje

V doprovodu inspirujících múz symbolizujících harmonickou propojenost základního a aplikovaného výzkumu proběhlo dne 19. dubna 2010 v přednáškovém sále Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. slavnostní poklepání základního kamene laboratoří ALISI. Tím byla veřejně zahájena realizace projektu ALISI. Programu se zúčastnila řada významných hostů v čele s předsedou Akademie věd České republiky.

Samotného poklepání kamene se ujali předseda AV ČR prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc. dr.h.c., zástupce MŠMT Dr. David Uhlíř, náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Václav Božek, CSc., členka Vědecké rady AV ČR Ing. Ilona Müllerová, DrSc. a prorektor Masarykovy univerzity prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. s prorektorem VUT prof. RNDr. Michalem Kotoulem, DrSc. Všichni pak ve svých projevech vyjádřili potěšení a radost z úspěchu tohoto projektu a popřáli do jeho realizace hodně štěstí.

Spolu s programem slavnostního poklepání proběhla v ÚPT i tisková konference, jíž se zúčastnili zástupci tisku, rozhlasu a televize. Zprávy o projektu ALISI se tak dostaly na stránky řady českých deníků. Uvedeny jsou v sekci Aktuality.

Fotografie z poklepání:

Předseda AV ČR prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc. dr.h.c., zástupce MŠMT Dr. David Uhlíř

Předseda AV ČR prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc. dr.h.c., zástupce MŠMT Dr. David Uhlíř

Zástupkyně ředitele ALISI Ing. Ilona Mullerova a náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Václav Božek, CSc.

Členka Vědecké rady AV ČR Ing. Ilona Müllerová, DrSc.a náměstek hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Václav Božek, CSc.

Prorektor Masarykovy univerzity prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. s prorektorem VUT prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc

Prorektor Masarykovy univerzity prof. MUDr. Ivan Rektor, CSc. s prorektorem VUT prof. RNDr. Michalem Kotoulem, DrSc

Špičková centra obsazují Moravu

1.4. 2010 10:59 Napsali o nás

Lidové Noviny, 30.3.2010, rubrika: Věda & výzkum, autor: Eva Hníková

Vyvinou čisté slitiny pro medicínu, otestují pády letadel, zmapují pohyb jedů. Takovým výzkumům se budou věnovat nová centra podpořená z evropských peněz. Zatím je rozhodnuto o vybudování sedmi, čtyři vyrostou v Brně.

Uchopí bakterii laserem a jednoduše ji přesunou jinam. „Umíme zachytit mikroobjekty či větší nanoobjekty do laserových svazků a těmito svazky je přemísťovat, třídit nebo uspořádávat v prostoru,“ chlubí se Pavel Zemánek, ředitel ALISI – Aplikační a vývojové laboratoře pokročilých mikrotechnologií a nanotechnologií. Popsaná technika najde využití během experimentů s mikroorganismy. Podle profesora Zemánka pomůže třeba při rozvoji nových diagnostických me­tod.

Vznikající pracoviště ALISI patří mezi sedm výzkumných center, jejichž vybudování zaplatí Evropská unie. Má zaměstnat zhruba 35 vědců a 14 doktorandů, přesto je škála plánovaných výzkumů poměrně široká. Laser chtějí tamní badatelé využít nejen v biologii, ale třeba i při svařování materiálů. Zatím umí spojit třeba hliník s titanem, niklem či stříbrem, což se klasickými postupy příliš nedaří. Svařili také měď s nerezem a titan s ocelí. A právě tyto kombinace kovů se využívají v jaderné energetice nebo vakuové technice.

Nový systém pro zobrazování technikou zvanou magnetická rezonance zase poslouží k prohlížení chemických detailů ve vzorcích rostlinné a živočišné tkáně. „Zdokonalíme také naše postupy vytváření ultralehkých vrstev používaných pro rentgenovou optiku,“ zmiňuje další plány Pavel Zemánek.

Nespravedlnost? To ne V rámci operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace do Česka přiteče 40 miliard určených na podporu vědy. Ministerstvo školství, které má rozdělování peněz na starosti, v listopadu vyhlásilo první čtyři centra, která uspěla v souboji o peníze. V březnu oznámilo trojici dalších šťastlivců. A tím to neskončí. Protože ministerstvo rozpočty úspěšných projektů za pomoci zahraničních expertů proškrtalo, dostane se i na další zájemce. Jejich počet ministerstvo ještě upřesní.

Vybraná centra si celkem rozdělí 4,5 miliardy. Soutěžilo o ně 44 projektů. Náročným hodnocením jich ovšem prošlo jen 16 a peníze má nyní jisté pouze zmíněných sedm center. Šest z nich vyroste na Moravě, čtyři v Brně, po jednom v Olomouci a v Ostravě. Jediný zástupce na území Čech bude v Liberci.

Je to nespravedlnost? Podle Jana Vituly, který na ministerstvu školství za operační program odpovídá, takové rozložení přirozeně vyplývá ze struktury české vědy. „Šedesát procent veškeré vědy se nyní dělá v Praze, zbytek z velké části v Brně,“ podotýká Jan Vitula. Metropole ale nemůže o peníze z operačních programů soutěžit, protože HDP na obyvatele je v ní nad 75 procenty úrovně EU. Vítězství center zaštítěných brněnskými vědeckými pracovišti je proto vcelku logické. (Další informace na straně 31)

Miliony z operačního programu vědcům umožní, aby si pořídili špičkové přístroje a další vybavení. Mnohdy vzniknou zcela nové laboratoře. „Za získané peníze postavíme budovu, kterou vybavíme moderní technikou,“ plánuje profesor Vojtěch Konopa z libereckého Centra pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace. To by mělo mít minimálně stovku zaměstnanců, kteří se soustředí například na přípravu povrchově upravených nanovláken pro medicínu. Liberecké centrum chce vědce „lovit“ nejen mezi studenty a badateli z jiných pracovišť, ale pokusí se je přilákat i z průmyslové sfé­ry.

Vlastní zdroje, tedy doktorandy Vysoké školy báňské – Technické univerzity v Ostravě, bude při shánění zaměstnanců zpočátku využívat Regionální materiálově technologické výzkumné centrum. Jeho ředitel Miroslav Kursa doufá, že kvalitní vybavení pomůže překonat nezájem mladých lidí o tradiční technické disciplíny. Na druhou stranu se však nedomnívá, že evropské peníze zásadně změní českou vědu. „Jde spíše o zbožné přání,“ podotýká profesor Kursa. Peníze na centra podle něj z části napraví dlouhodobé podfinancování vědeckých pracovišť. A jak je využijí ostravští vědci? Budou například vyvíjet nové technologie výroby speciálních slitin využitelných v medicíně či elektronice. Připraví také co nejpevnější a nejhouževnatější materiály.

Hledání děr na trhu Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum do sebe „vcucne“ část výzkumníků z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a také tamní pobočku Ústavu experimentální botaniky Akademie věd. Kromě toho chce například přilákat celý tým vědců z Německa. Přitáhnout je mají nové budovy, špičkové vybavení a vyšší platy.

„Budeme pracovat na nových metodách, které se dají využít při šlechtění odrůd. Vycházíme při tom hlavně ze zkoumání genomů obilovin, především pšenice,“ říká Ivo Frébort, ředitel centra Haná. Dále se bude s kolegy kromě jiného věnovat genetickým modifikacím rostlin. „Využíváme geny, které jsou rostlinám vlastní, buď je umlčíme, nebo posílíme. Po takovém zásahu se třeba zvětší kořenový systém, což zajistí lepší přístup k vodě,“ vysvětluje profesor Frébort.

Na lákání zahraničních badatelů naopak příliš nesází Petr Stehlík z centra NETME: „Nedělejme si iluze, že se díky evropským penězům dostaneme na špici a budou se sem stahovat badatelé z celého světa. My nejsme USA, Kanada ani Velká Británie, kam přirozeně chodí mladí vědci z asijských zemí.“ Podle profesora Stehlíka si to každý při plánování centra musí uvědomit a držet se při zemi. „My jsme nestavěli žádné vzdušné zámky,“ podotýká Petr Stehlík, jehož centrum bude mít v konečné fázi 150 až 200 pracovníků. Upozorňuje také, že je při volbě výzkumného zaměření nutné hledat díry na trhu. „Časem se ukáže, která centra jsou životaschopná. Pro nás bylo tohle kritérium prioritou,“ říká profesor Stehlík.

Centrum NETME využije volné budovy v areálu Vysokého učení technického, i když některé projdou zásadní rekonstrukcí. „Není potřeba za každou cenu podporovat betonářskou lobby,“ podotýká Stehlík. S kolegy se zaměří na konkurenceschopné strojírenství – vědci z centra provádějí třeba pádové zkoušky letadel nebo zefektivňují praní (Více viz vložený text).

Zbrusu nové budovy nepostaví ani CETOCOEN – Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí. „Máme dokonce i nějaké přístroje, takže vybavení jen doplníme a po čase obnovíme,“ vysvětluje Ivan Holoubek, vědecký ředitel centra. S kolegy bude zkoumat například souvislost mezi životním prostředím a zdravotními problémy obyvatel. „Vytvoříme systém, který by umožnil expertům, lidem ze státní správy i běžným občanům získávat zajímavé informace, dávat si je do souvislostí nebo vytvářet vizualizace,“ popisuje profesor Holoubek.

Kromě toho budou vědci z centra CETOCOEN pokračovat v projektu, který sleduje, jak se škodlivé látky v ovzduší šíří po celé zeměkouli. Zaměří se také na likvidaci chlorovaných pesticidů.

Další informace na straně 31


Posvítí si na mikroby nebo najdou jedy

Nová výzkumná centra podpořená z operačního programu EU se budou věnovat nanotechnologiím, medicíně, hledání toxických látek i strojírenství. Loni v listopadu získaly podporu čtyři projekty, nyní trojice dalších. Na plný výkon mají začít pracovat v roce 2013.

ALISI – Aplikační a vývojové laboratoře pokročilých mikrotechnologií a nanotechnologií Ústav přístrojové techniky AV ČR v Brně 432 milionů

Laser v akci Okamžité a bezkontaktní rozpoznávání mikroorganismů mají zajistit laserové paprsky. Určí tak druh bakterií ve stěru ze sliznice nebo třeba odhalí bakteriální kontaminaci kloubních náhrad. Vědci z centra ALISI budou laser využívat například k analýze složení konstrukcí v těžce přístupných místech, nebo k přesnému měření vzdáleností v desetinách nanometrů.

NETME Centre – Nové technologie pro strojírenství Vysoké učení technické v Brně 767 milionů

Centrum pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace Technická univerzita v Liberci

800 milionů

Centrum pro aplikovanou mikrobiologii a imunologii ve veterinární medicíně Výzkumný ústav veterinárního lékařství Brno

365 milionů

CETOCOEN – Centra pro výzkum toxických látek v prostředí Masarykova univerzita v Brně

544 milionů

Centrum regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum Univerzita Palackého v Olomouci

832 milionů

Regionální materiálové technologické výzkumné centrum Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě

680 milionů

EVA HNÍKOVÁOnline verze článku: Špičková centra obsazují Moravu

ALISI-VZ-06: Centrum pro laserové obrábění

30.3. 2010 08:56 Veřejné zakázky

Dne 19.3.2010 byla zveřejněna výzva k podávání nabídek do výběrového řízení na pořízení centra pro laserové obrábění. Bližší informace naleznete na www staránkách ÚPT nebo v Informačním systému o veřejných zakázkách.

Příprava na slavnostní zahájení stavby

29.3. 2010 10:22 Co se děje

Realizační tým zahajuje v těchto dnech přípravu na slavnostní zahájení stavby laboratoří ALISI. To bude mít formu slavnostního poklepání základního kamene, které proběhne dne 19.4.2010 v 11:00 v přednáškovém sále Ústavu přístrojové techniky. Dosavadní přípravy slibují zajímavý program a originální pojetí této vyjimečné události.

Účast na akci přislíbila řada významných hostů, m.j. předseda AV ČR Jiří Drahoš, hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek. Mezi pozvanými jsou také představitelé brněnských výzkumných institucí a vysokých škol a zástupci aplikačních partnerů ÚPT a primátor města Brna Roman Onderka.

O dalším průběhu realizace projektu vás budeme průběžně informovat. Sledujte naše www stránky.

Návštěva zástupců MŠMT v ÚPT

17.3. 2010 15:09 Co se děje

Dne 9.3.2010 navštívili ÚPT zástupci Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Skupina osmi projektových a finančních manažerů a stavebních inženýrů v čele s vedoucím administrace projektů OP VaVpI Ing. Jiřím Kořínkem se během společně stráveného dopoledne seznámila se zástupci týmu ALISI a s místem realizace projektu.

Návštěvu uvítal ředitel ÚPT RNDr. Luděk Frank, DrSc. a ředitel projektu ALISI Prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. a stručně představili projekt. Následovala prohlídka čtyř vybraných laboratoří (svařování elektronovým svazkem, nukleární magnetická rezonance, laserová interferometrie, elektronový litograf), během které proběhly praktické ukázky technologií a jejich využitelnosti v aplikační sféře. Návstěvu završilo seznámení s místy plánované stavební činnosti.

Návštěva se stala důležitým krokem k prohloubení úspěšné komunikace mezi zástupci MŠMT a realizačního týmu ALISI.

Zahájení realizace projektu

10.2. 2010 11:31 Co se děje

Dne 1.1.2010 byla zahájena realizace projektu Aplikační a vývojové laboratoře pokorčilých mikrotechnologií a nanotechnologií (ALISI).

Cílem projektu je vybudovat moderně vybavené centrum zasahující do oblastí diagnostiky a technologií, které využívají metod magnetické rezonanční tomografie, laserové interferometrie a spektroskopie, měření a vyhodnocování biosignálů, elektronové mikroskopie a litografie, svařování elektronovým a laserovým paprskem, magnetronového naprašování a kryogeniky ke konstrukci nových přístrojů a systémů.

Rozhodnutí o financování projektu

30.1. 2010 18:54 Co se děje

Dne 24.11 2009 podepsala ministryně školství, mládeže a tělovýchovy PhDr. Miroslava Kopicová Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (VaVpI) na projekt Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v.v.i. s názvem Aplikační a vývojové laboratoře pokročilých mikrotechnologií a nanotechnologií (ALISI).

Dotaci z celkem 44 žádostí přijatých v první výzvě programu dosud dostaly pouze čtyři projekty.

« Novější 1 3 5 6 7 8 9 Starší »

Evropská unie

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace