cs

en

Aktuality

ALISI-VZ-07: Svářečka optických vláken

17.12. 2010 10:10 Veřejné zakázky

Dne 16. 12. 2010 byla zveřejněna výzva k podávání nabídek do výběrového řízení na dodávky ALISI-VZ-07: Svářečka optických vláken. Bližší informace naleznete www staránkách ÚPT

ALISI-VZ-21: Zastupování zadavatele v zadávacích řízeních

13.12. 2010 14:15 Veřejné zakázky

Dne 9. 12. 2010 byla zveřejněna výzva k podávání nabídek do výběrového řízení na služby Zastupování zadavatele v zadávacích řízeních. Bližší informace naleznete www staránkách ÚPT

Fyzikální laboratoře za téměř půl miliardy vyrostou během příštího roku v Ústavu přístrojové techniky Akademie věd v Králově poli

3.12. 2010 15:40 Napsali o nás

Brněnský deník, 12. 11. 2010, autor: redakce

V Brně by tak mělo vzniknout nové centrum špičkového laboratorního výzkumu a posunout město mezi evropské kapacity v oboru.

Podle projektového manažera ústavu Bohdana Růžičky by se výkopové a bourací práce spojené se stavbou mohly stihnout ještě letos. „A nově postavené budovy budou hotové do konce příštího roku,“ doplnil Růžička.

Na stavbu laboratoří pro výzkum mikro a nanotechnologií přispěje z velké části Evropská unie. Přes sto miliónů korun budou stát budovy, za ostatní peníze se nakoupí přístrojové vybavení laboratoří.

V laboratořích bude pracovat šedesát zaměstnanců. Šanci by měli dostat převážně mladí výzkumní pracovníci, zaměření na vývoj analytických a diagnostických metod. „Výzkum bude vyvíjet technologie, využívající magnetickou resonanci nebo elektronové a laserové záření,“ podotkl ředitel laboratoří Pavel Zemánek. Metody budou určeny hlavně pro přímé použití v průmyslu.
Elektronická verze článku

Vydána rozšířená česká verze Průvodce aplikačními možnostmi Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

3.12. 2010 15:32 Co se děje

Na základě pozitivního ohlasu odborných partnerů i laické veřejnosti byla v posledních dnech nově vydána rozšířená česká verze Průvodce aplikačními možnostmi Ústavu přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.

Stejně jako anglická varianta obsahuje i tato publikace rozsáhlý přehled výzkumných témat, které mají vysoký potenciál z hlediska uplatnitelnosti v praxi, který byl orpoti první české verzi dokonce rozšířen o podrobnější popis témat, která nabízí tým elektronové mikroskopie a elektronové liografie, a doplněn o zcela nové kapitoly představující nabídku týmu magnetické rezonance a týmu měření a zpracování biosignálů.

Pro získání tištěné publikace můžete kontaktovat pracovníky realizačního týmu, v elektronické podobě je volně ke stažení na www stránkách projektu ALISI v sekci download.

ALISI-VZ-08: Centrum pro přesné víceosé obrábění - zpráva o průběhu VŘ

18.11. 2010 12:39 Veřejné zakázky

Dne 22. 10. 2010 byla v souladu s doporučením hodnotící komise uzavřena kupní smlouva se společnostní NEWTECH s.r.o.

Zprávu o průběhu výběrového řízení naleznete na www stránkách ÚPT.

Dny otevřených dveří v ÚPT

5.11. 2010 09:04 Co se děje

V rámci nejrozsáhlejšího vědeckého festivalu v České republice nazvaného Týden vědy a techniky budou ve dnech 4. a 5. listopadu v ÚPT probíhat Dny otevřených dveří. Pro zájemce se tím nabízí jedinečná příležitost osobně se seznámit s výzkumnou činností pracovníků ÚPT a vznikajícího centra ALISI a nahlédnout do laboratoří, v nichž vznikají jejich unikátní výsledky. 

Dny otevřených dveří budou mít formu 90-ti minutových exkurzí 8–12 členných skupin, během nichž budou návštěvníci provedeni šesti laboratořemi:

  • Elektronová mikroskopie (Environmentální elektronový mikroskop)
  • Elektronová litografie (Elektronová litografie a syntetická holografie)
  • Speciální technologie (Svařování elektronovým paprskem)
  • Nukleární magnetická rezonance (NMR tomograf, silná magnetická pole)
  • Nízké teploty a supravodivosti (Vlastnosti kapalného hélia, kapalného dusíku, jev supravodivosti, vlastnosti látek za velmi nízkých teplot)
  • Laserová technika (Silové působení světla na mikroobjekty a mikroorganismy, lasery a jejich aplikace)

Všechny navštívené laboratoře jsou zároveň součástí projektu ALISI.

Termíny exkurzí:

  • Čtvrtek 4. listopadu 2010: od 9.00 do 17.45 hodin (předpokládaný konec cca v 19.15 hod)
  • Pátek 5. listopadu 2010: od 9.00 do 15.00 hodin (předpokládaný konec cca v 16.30 hod)

Vzhledem k omezené kapacitě je třeba se na exkurzi zaregistrovat.

Více informací získáte na oficiálních stránkách Týdne vědy a techniky, v tiskové zprávě, na webových stránkách ÚPT přímo u Ing. Jana Chládka, Ph.D. , tel.: 541514 232.

ALISI-VZ-05: Aplikační a vývojové laboratoře pokročilých mirkotechnologií a nanotechnologií - zpráva o průběhu VŘ

22.10. 2010 15:15 Veřejné zakázky

Dne 7. 10. 2010 byla v souladu s doporučením hodnotící komise uzavřena kupní smlouva se společnostní Skanska a.s..

Zprávu o průběhu výběrového řízení naleznete zde, informace o výsledku jsou zveřejněny i v Úředním věstníku Evropské unie.

Zahájení stavebních prací se rychle blíží

22.10. 2010 11:50 Co se děje

V souvislosti s realizací projektu ALISI budou již v nejbližších dnech zahájeny stavební práce v areálu ÚPT. Ty naváží na aktuálně probíhající přípravu staveniště a přilehlých prostor.

V rámci stavebních prací dojde k rozšíření laboratoří magnetické rezonance a vybudování nového objektu laboratoří technologií o celkové ploše 1 583 m2. Realizace stavebních prací bude podle plánovaného harmonogramu ukončena do konce roku 2012.

Pro další informace sledujte aktuality na našich www stránkách.

Příprava na zahájení stavebních prací na místě budoucího objektu laboratoří technologií

Příprava na zahájení stavebních prací na místě budoucího objektu laboratoří technologií

ALISI-VZ-17: Rekonstrukce biosignálních laboratoří

22.10. 2010 10:56 Veřejné zakázky

Dne 18. 10. 2010 byla zveřejněna výzva k podávání nabídek do výběrového řízení na stavební práce související s rekonstrukcí biosignálních laboratoří. Bližší informace naleznete v dokumentu uvedeném níže nebo na www staránkách ÚPT.

ALISI-VZ-17: výzva

Konference LASER50 slavila úspěchy

21.10. 2010 15:36 Co se děje

Ve dnech 4. – 6. října 2010 se v prostorách zámeckého hotelu v Třešti konala konference LASER50. Příležitostí k jejímu uspořádání bylo letošní padesáté výročí objevu laseru. Vzhledem k pozitivní odezvě účastníků je již nyní v plánu uspořádat další ročník.

Sborník příspěvků z konference je ke stažení v sekci Download.

Více informací o konferenci naleznete v naší tiskové zprávě.

Image logo-la50m.jpg

4. – 6. října 2010, Zámecký hotel Třešť

Většina přednášejících si dokázala udržet pozornost

Účastníci si se zaujetím prohlížejí příspěvky kolegů ve sborníku

Příspěvky byly prezentovány s velkým nasazením

Příspěvky byly prezentovány s velkým nasazením

Auditorium odměňuje potleskem skvělé výkony svých kolegů

Evropská unie

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace